kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.05.2020

Tagi: , ,

Odmrożenie terminów procesowych –  Tacza 3.0.

Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) wprowadziła szereg nowych rozwiązań prawnych dotyczących szeroko rozumianego prawa podatkowego. W odniesieniu do terminów procesowych stwierdziła, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz w kontrolach celno – skarbowych  – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty na ten czas ulega zawieszeniu.

 

Odmrożenie terminów – prace legislacyjne

 

Zgodnie z projektem „Tarczy 3.0” uchyla się przepis, który zawieszał bieg terminów we wskazanych sprawach. Proponuje się, aby terminy procesowe, których bieg się wcześniej nie rozpoczął, zaczęły bieg od nowa po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy. Natomiast terminy, których bieg został zawieszony, będą biec dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie nowej ustawy.

Niewątpliwie wskazuje to, że administracja skarbowa przygotowuje się do realizacji swoich obowiązków odłożonych ze względu na stan epidemii. Przekaz, jaki płynie z Ministerstwa Finansów jest następujący, wiemy że przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale nie pozwolimy na wykorzystanie obecnej sytuacji do umorzenia wcześniej powstałych zaległości, a tym bardziej do wyłudzeń i oszustw podatkowych.                                   

 

Fiskus – powrót do pracy

 

W prasie zaczynają się pokazywać informacje, jak fiskus przygotowuje się do pracy po okresie epidemii. Trwają pracę nad „nabyciem sprawdzającym” rozwiązaniem podobnym do „zakupu kontrolowanego.” Różnica polega na tym, że będzie on wykorzystywany podczas kontroli głównie w branży gastronomicznej i handlowej. Kontrolujący będą dokonywali zakupów i w ten sposób sprawdzali, czy sprzedawca wydaje paragon i ewidencjonuje sprzedaż na kasie. Czas pokaże, jakie jeszcze niespodzianki dla przedsiębiorców przygotuje fiskus.

Sytuacja gospodarcza w jakiej się niebawem znajdziemy, szczególnie stan finansów publicznych nie pozostawia złudzeń co do zakresu i rozmiarów działań planowanych przez administrację skarbową w obszarze kontroli fiskalnych i postępowań podatkowych.

Podsumowując

Przedsiębiorcy prowadzą obecnie działalność gospodarczą w wyjątkowych warunkach. Jedni w ograniczonym zakresie, inni nie odczuwają zmian, a nawet notują wzrost sprzedaży i obrotów. W konsekwencji różny jest ich stan przygotowania na ewentualną kontrolę podatkową lub celno – skarbową. Faktycznie z możliwością kontroli trzeba się liczyć każdego dnia, szczególnie mając na uwadze dzisiejszą sytuację i rosnące potrzeby budżetowe.