kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.03.2018

Tagi:

Ograniczenia zwrotu akcyzy niezgodne z dyrektywą.

Zarys problemu

Zgodnie z zapatrywaniami organów podatkowych wniosek o zwrot akcyzy mogą złożyć wyłącznie:

  1. podmioty, które dokonały zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu celnego, a następnie dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu tych wyrobów
  2. podmioty, które nabyły te wyroby od podatnika podatku akcyzowego (pierwszy pośrednik) i następnie dokonały ich wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu.

 

Podmioty zainteresowane zwrotem akcyzy, nienależące jednak do dwóch w/w grup przekonały się, że takie rozwiązanie  nie przystaje do regulacji unijnych. Wśród tej grupy znaleźli się również nasi Klienci. Nasze stanowisko w tym zakresie prezentowaliśmy we wcześniejszych wpisach na blogu.  Przedstawialiśmy je również w artykułach publikowanych m.in. w Monitorze Podatkowym.

 

Przełom dopiero na poziomie sądowym

Odnosząc sukces przed  WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 19 września 2017 r., byliśmy przekonani, że jest to kamień milowy. Coś, co pozwoli podmiotom rzeczywiście uprawnionym do żądania zwrotu akcyzy dochodzić ich uprawnień wynikających z bezwarunkowych postanowień przepisów UE. Analizując ostatnio zapadłe orzeczenia przed NSA chcielibyśmy poinformować, że stanowisko przez nas prezentowane znajduje aprobatę. Wyrokami z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. akt I GSK 127/16 oraz I GSK 1390/16 NSA uchylił zaskarżone wyroki WSA w Krakowie. Uchylił również poprzedzające je interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Podstawą do wydania takich orzeczeń było przekonanie Sądu o tym, iż brak jest możliwości po stronie organów podatkowych ograniczania prawa do zwrotu akcyzy wyłącznie do podatnika akcyzy i pierwszego pośrednika w łańcuchu dostaw przy prawidłowym odczytaniu regulacji unijnych.

 

Fiskus nie zawsze ma rację w sporze z przedsiębiorcą.

           

Podsumowując

Jak można zauważyć organy podatkowe nie zawsze mają rację stosując normy prawa krajowego nie odnosząc ich do norm prawa unijnego, które jest dla przedsiębiorców często względniejsze. Mając na uwadze, że nasze stanowisko zyskuje uznanie także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w sporach z organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowych. Przygotowywane przez nas rozwiązania pozwalają naszym Klientom w sposób prawidłowy rozliczyć się z fiskusem, a przy tym nie ponosić nadmiernych ciężarów z tym związanych.