kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.09.2014

Tagi:

Osobiste stawiennictwo nie jest konieczne

Przedsiębiorcy w ramach przeprowadzanych u nich „kontroli krzyżowych” nie muszą dokonywać czynności innych niż te, do których dokonywania zobowiązują ich przepisy prawa. Żądanie składania wyjaśnień, czy oświadczeń nie mieści się w zakresie uprawnień organów kontroli skarbowej.

 

Jak powinien zachować się podatnik w sytuacji prowadzenia przez organy kontroli skarbowej czynności sprawdzających u jego kontrahentów z przekroczeniem uprawnień zawartych w ustawie o kontroli skarbowej?

W praktyce prowadzonych kontroli skarbowych bywa tak, że uzyskanie oświadczeń od kontrahentów poprzedzone jest całą serią naruszeń przepisów postępowania przez prowadzących postępowanie kontrolne lub kontrolę podatkową. Najbardziej jaskrawym przykładem jest telefoniczne wzywanie kontrahentów podatnika do osobistego stawiennictwa w siedzibie organu, w celu złożenia dokumentów, podczas którego odbierane są dodatkowo oświadczenia lub wyjaśnienia od kontrahenta.

 

Niewątpliwie sytuacja podatnika nie jest w takim przypadku prosta, bowiem o naruszeniach dowiaduje się on zwykle już po fakcie (brak jest bowiem obowiązku informowania strony o przeprowadzonych czynnościach sprawdzających u kontrahentów). W każdym jednak przypadku, także po fakcie, należy reagować, sporządzając stosowne pisma do organu, w razie potrzeby uruchamiając także tryb skargowy.

 

Biorąc pod uwagę praktykę działania organów kontroli skarbowych (jak również organów II instancji) można niestety dostrzec istniejącą akceptację dla tego rodzaju naruszeń. Sytuacji takiej sprzyja brak jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednak w razie uruchomienia sądowej kontroli decyzji w każdym przypadku należy formułować także zarzuty naruszenia przepisów postępowania w omówionym wyżej zakresie. Praktyka pokazuje, że dużo trudniej kwestionować ustalenia już dokonane, bez zastrzeżeń strony, na późniejszych etapach postępowania.

 

Podatnicy, u których organy przeprowadzają czynności sprawdzające, także powinni dokładnie analizować treść wezwań organów. Podatnicy ci nie mają bowiem obowiązku dokonywać czynności innych niż te, do których dokonywania zobowiązują ich przepisy prawa. W przypadku czynności sprawdzających przepisy przewidują jedynie obowiązek przedstawienia dokumentów i to jedynie w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową. Nie ma oczywiście zakazu składania wyjaśnień, oświadczeń czy przedstawiania innych dokumentów, jednak żądanie tych czynności te nie mieści się w zakresie uprawnień organów kontroli skarbowej.

 

Chciałbyś wiedzieć czy wysuwane przez organ żądania są zgodne z prawem. Skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Pomożemy Ci zweryfikować poprawność działania urzędników oraz ocenić zasadność wysuwanych żądań.