kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.12.2014

Tagi:

Pamiętaj o możliwości korekty po kontroli

Jeśli właśnie zakończyła się w Twojej firmie kontrola podatkowa i wykryto nieprawidłowości, nie martw się  – zanim dostaniesz decyzje wymiarową możesz skorygować swoje rozliczenia albo po prostu zakwestionować stanowisko organów bez konieczności natychmiastowej zapłaty.

 

Kontrola podatkowa prowadzona przez organy podatkowe kończy się protokołem kontroli wskazującym ewentualne zastrzeżenia i nieprawidłowości wykryte przez kontrolujących. Nie kończy się ona zatem od razu decyzją wymiarową ustalającą zaległości podatkowe. W tym czasie, w przypadku nie kwestionowania ustaleń kontrolujących podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą.

 

Prawo do złożenia korekty przysługuje w okresie od zakończenia kontroli (doręczenia protokołu) do wszczęcia postępowania podatkowego w tej sprawie. Podlega ono zawieszeniu w okresie trwania zarówno kontroli podatkowej, jak i postępowania podatkowego (art. 81b Ordynacji podatkowej). Nie mniej po zakończeniu kontroli, podatnik na podstawie jej wyników może podjąć decyzję o skorygowaniu sowich rozliczeń lub kwestionowaniu stanowiska organów podatkowych.

 

Jeżeli podatnik (płatnik) skoryguje swoją deklarację to nie ponosi odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Z kolei kwestionowanie stanowiska organów podatkowych nie oznacza natychmiastowej konieczności zapłaty zaległości podatkowej. Stanie się tak dopiero w momencie uprawomocnienia decyzji wymiarowej. Tym samym po zakończeniu kontroli podatkowej, jeżeli podatnik nie skorygował deklaracji, organ podatkowy może w ciągu 6 miesięcy wszcząć postępowanie podatkowe w celu wydania decyzji podatkowej, która określi inna wysokość podatku, niż zadeklarowana przez podatnika.