kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.04.2019

Tagi: , , ,

Pełnomocnictwo ogólne. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy korzystają.

Od ponad trzech lat obowiązuje nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa umożliwiająca ustanowienie pełnomocnika ogólnego. To szczególnie ważna instytucja prawa podatkowego. Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o jej zaletach, nie wszyscy mają świadomość jak bardzo jest istotna i jednocześnie praktyczna.

 

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.    Zwracam przy tym uwagę na bardzo szeroki zakres pełnomocnictwa ogólnego. Dotyczy on wszystkich spraw należących do kompetencji organów podatkowych. W szczególności czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej i postepowań podatkowych, przed organami podatkowymi pierwszej instancji, ale również  przez organem odwoławczym.

 

Informacje o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu umieszcza się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 

W konsekwencji wpis pełnomocnictwa ogólnego do CRPO jest widoczny dla wszystkich organów podatkowych w kraju. Jeżeli więc którykolwiek z nich będzie chciał dokonać jakiejkolwiek czynności (np. wszczęcie kontroli podatkowej, sprawdzenie zasadności dokonania zwrotu VAT, przeprowadzenie czynności sprawdzających), ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio z pełnomocnikiem ogólnym. Pominięcie w tym przypadku pełnomocnika ogólnego i doręczenie wszelkiej korespondencji do rąk podatnika, powoduje bezskuteczność czynności dokonanej przez organ podatkowy. Istota pełnomocnictwa polega więc na „kupieniu sobie świętego spokoju” przez przedsiębiorcę. Organ podatkowy zawsze musi kontaktować się z pełnomocnikiem ogólnym, profesjonalnym uczestnikiem obrotu prawnego, który „bierze na siebie” wykonanie wszelkich czynności w imieniu swojego mocodawcy (przedsiębiorcy, podatnika).   

 

Ustanowienie pełnomocnika ogólnego jest w szczególności uzasadnione faktem, że narzędzia jakimi dysponują organy podatkowe (urzędy celne i celno – skarbowe) sprawiają, że kontrole są coraz bardziej skuteczne i mają coraz większy wymiar finansowy. Na przestrzeni ostatnich lat, kontroli przedsiębiorców jest ogółem mniej, ale znacznie zwiększyła się w ich wyniku  kwota stwierdzonych uszczupleń podatkowych. W praktyce oznacza to, że kontroli jest mniej, ale celniej trafiają w podmioty, które naruszają przepisy podatkowe. To z kolei przekłada się na zwiększenie ustaleń podatkowych oraz lepszą efektywność kontroli (stosunek zaangażowanych środków na przeprowadzenie kontroli do kwoty stwierdzonych uszczupleń podatkowych).

 

Obserwowane w ostatnich latach zaostrzenie polityki finansowej, w tym zwiększenie skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych, czy celno – skarbowych powinny skłaniać przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Rekomendowanym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego, który będzie reprezentował podatnika przed organem podatkowym w
każdej sprawie podatkowej.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i chroniąc ich prawa, Kancelaria Mariański Group przygotowała ofertę współpracy w zakresie pełnomocnictwa ogólnego.

 

Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego niesie ze sobą szereg korzyści dla Przedsiębiorcy, m.in.:

 

  • obniżenie ryzyka kontroli skarbowej/ podatkowej – organy niechętnie kontrolują podmioty reprezentowane przez pełnomocników, będących doświadczonymi ekspertami w zakresie kontroli podatkowych,
  • wyeliminowanie ryzyka popełniania błędów, które najczęściej pojawiały się już przy pierwszym kontakcie Podatnika z urzędem,
  • uwolnienie się od korespondencji z organami podatkowymi – od chwili podpisania pełnomocnictwa wszelka korespondencja z organami podatkowymi kierowana jest do Kancelarii,
  • profesjonalne wsparcie – pełnomocnik ma możliwość właściwego pokierowania sprawą już od samego początku relacji z urzędem,
  • redukcja kosztów i więcej wolnego czasu – pełnomocnictwo ogólne wolne jest od opłaty skarbowej i jest podpisywane wyłącznie raz na wszystkie czynności. W konsekwencji, w przypadku wielu różnych spraw w organach podatkowych znacząco ogranicza koszty działalności gospodarczej i pozostawia więcej wolnego czasu na jej bezpieczne prowadzenie.