kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.07.2019

Tagi:

Podatek od źródła (WHT). Nowe rozliczanie dopiero od stycznia 2020 r.

Na dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów, rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie płatnika na gruncie CIT z obowiązków w zakresie poboru podatku u źródła od wypłat przekraczających 2 mln zł.

 

(Nie)gotowi na zmiany…

 

Nowy, wprowadzony ustawą nowelizującą (w  styczniu br.) mechanizm poboru podatku u źródła (WHT), przewiduje obowiązek poboru podatku w sytuacji, jeżeli łączna kwota należności przekracza w ciągu roku kwotę dwóch milionów złotych na rzecz jednego podatnika. Wtedy podatek u źródła pobierany jest według stawek WHT, wynikających z ustawy o CIT od należności przekraczających tę kwotę. Nowe zasady poboru podatku u źródła stosuje się bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie uwzględnia  się przy tym również zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Minister Finansów 31 grudnia 2018 r.  wydał rozporządzenie, które przewidywało przesunięcie terminu obowiązywania niektórych przepisów tejże nowelizacji. Przede wszystkim, rozporządzenie to odraczało do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązek poboru podatku u źródła w stawkach 19% lub 20% dla płatności powyżej 2 mln zł. Na dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów, Minister Finansów kolejny raz odroczył zmiany poboru podatku u źródła. Nowe zasady zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku, a nie – jak było planowane – od 1 lipca 2019 roku.


Warto zwrócić uwagę, że nie zostało opublikowane analogiczne rozporządzenie zmieniające w odniesieniu do obowiązków płatnika PIT – w przypadku wypłat na rzecz osób fizycznych, w tym wspólników podmiotów transparentnych podatkowo nowe regulacje obowiązują w pełnym zakresie od 1 lipca 2019 r.


 

Należyta staranność – niezmiennie od 1 stycznia 2019

 

Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) do końca roku 2019, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota płatności przekracza 2 mln złotych i nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. W tym w szczególności obowiązku dochowania należytej staranności w ramach weryfikacji warunków możliwości zastosowania zwolnienia czy preferencyjnych stawek WHT.

Warunkiem zastosowania tego odroczenia (podobnie, jak poprzednio) jest spełnienie wymagań do niepobrania, zwolnienia lub stosowania niższej stawki WHT. Wymagań, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej podatnika, warunku posiadania przez odbiorcę należności statusu rzeczywistego właściciela itd.).

Ponadto, w przypadku płatności transgranicznych, skorzystanie z ograniczenia zostało dodatkowo uzależnione od zawarcia przez Polskę z państwem siedziby podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych.

Przedsiębiorcy muszą mieć zatem na uwadze, iż mimo rocznego okresu odroczenia wejścia w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła, organy podatkowe będą mogły weryfikować prawidłowość stosowania wskazanych jak wyżej przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019 r. 

 

Podsumowując

Przesunięcie terminu wejścia zmian w życie, to  z jednej strony rozwiązanie korzystne dla płatników i podatników. Będą mieli dodatkowe sześć miesięcy na podjęcie działań w celu zabezpieczenia swoich transakcji. Jednakże publikowanie rozporządzenia w ostatnim dniu roboczym przed wejściem w życie nowych zasad poboru podatku u źródła stanowi kolejny argument potwierdzający, że aktualnie mamy do czynienia z tworzeniem prawa, któremu daleko od zasad przyzwoitej legislacji. Dodatkowo nie sposób pominąć, iż w tym samym czasie poddano „konsultacjom” projekt objaśnień do uchwalonych przepisów. Za niepokojące należy uznać działanie ustawodawcy, gdzie z pominięciem uwag ze strony partnerów społecznych, wprowadza nowe przepisy, a potem rozpoczyna konsultacje z podatnikami w celu wypracowania wspólnego rozumienia już uchwalonych, niejednoznacznych regulacji. Objaśnienia nie powinny bowiem służyć poprawianiu wadliwej legislacji. Należy żywić zatem nadzieję, że głosy krytyczne przyczynią się do pożądanych dla podatników, z punktu widzenia pewności prawa, zmian legislacyjnych, pozostających w zgodzie z zasadami przyzwoitej legislacji, a efekty prac (także nad objaśnieniami) poznamy wcześniej niż 31 grudnia 2019 r. …