kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.04.2016

Tagi:

Powracają postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych, czyli skąd organy czerpią wiedzę na temat majątku podatnika?

1Przyczynkiem do nowelizacji w zakresie przepisów dotyczących podstępowania w sprawie dochodów nieujawnionych były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym m.in. z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt: SK 18/09). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami organy podatkowe są uprawnione m.in. do dokonywania już w ramach czynności sprawdzających weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów), opodatkowanych lub nieopodatkowanych. Konsekwencją będzie częstsze podejmowanie wskazanych działań przez urzędy, a więc w efekcie zwiększona liczba samych postępowań.

 

 

Z uwagi na powszechność omawianej tematyki, w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Mariański Group zorganizowano spotkanie. Prof. Adam Mariański zwrócił uwagę na najważniejsze kwestie w aspekcie kontroli i dochodów nieujawnionych. Wypowiedź została zamieszczona w Aktualnościach telewizji TOYA w dniu 13 kwietnia, poniżej link do programu:

http://tvtoya.pl/news/show/13027,1

 

Zatem, nawiązując również do wypowiedzi z programu, kontrolowanym może być każdy. Bez względu na to, czy jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czy pracownikiem, wspólnikiem bądź też wykonuje się usługi na bazie innych umów, problem dochodów nieujawnionych będzie aktualny dla każdego podatnika. Przy czym, często może dochodzić do sytuacji, w których na skutek kontroli przeprowadzonej, np., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wtórnie mogą zostać podjęte czynności w zakresie dochodów nieujawnionych. Natomiast, w kontekście branż wrażliwych  liczne kontrole będą pojawiały się także m.in. w branży tekstylnej.

 

 

Organy podatkowe mają szerokie możliwości pozyskiwania informacji o majątku podatnika. Wiedzę swoją czerpią, choćby z informacji przesyłanych im przez sądy, komorników, notariuszy, banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne. Wiadomości te przekazywane są im również przez inne organy administracyjne, np. architektoniczno-budowlane – które przekazują kopie decyzji pozwolenia na budowę, rejestrujące pojazdy – które comiesięcznie sporządzają rejestr pojazdów zarejestrowanych lub wyrejestrowanych.  Niektórych informacji dostarcza im sam podatnik, np. wypełniając oświadczenie majątkowe niezbędne do ubiegania się o otrzymanie ulgi w spłacie zobowiązania, czy powszechnie znanych ulg mieszkaniowych. Warto pamiętać, że urząd będzie wiedział, np. o zakupie nieruchomości, założeniu czy likwidacji rachunku do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż wymienione podmioty mają obowiązek informowania go o takich operacjach.

 

40467108_2_dochody-nieujawnione_300x495_FFFFFF_padNie każde tłumaczenie podatnika będzie spotykało się z akceptacją organu czy sądu. Każda sytuacja jest indywidualna, niemniej wypracowano już trwałe stanowisko w orzecznictwie w zakresie, np. w kwestii udowadniania prostytucji. Istotny problem stanowią też kwestie rozliczania napiwków. W wypadku, np., darowizny, już jej wskazanie powoduje, że organ zweryfikuje, czy darczyńca miał możliwości finansowe do jej dokonania. Brak jej wcześniejszego zgłoszenia, pomimo przekroczenia progów wskazanych w ustawie, będzie rodził wysokie sankcje podatkowe.

 

Reasumując, istotne jest właściwe dokumentowanie swoich dochodów i wydatków. Warto podkreślić, iż omawianą tematykę reguluje po raz pierwszy w sposób kompleksowy, bazując na znowelizowanym stanie prawnym publikacja kancelarii pod redakcją prof. Adama Mariańskiego pt. „Dochody nieujawnione”.