kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.07.2020

Tagi:

Przedawnienie – nowe podejście…

Do tej pory organy praktykowały bardzo niekorzystne dla podatników działania polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa przed jego końcem. To powodowało, że termin przedawnienia ulegał zawieszeniu, co dawało organom dodatkowy czas na prowadzenie postępowania podatkowego i wydanie decyzji.

 

Wczoraj ukazały się dwa szczególnie ważne z tego punktu widzenia wyroki NSA (I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20), w których sąd zanegował dotychczasowe praktyki administracji skarbowej.

Po pierwsze, stwierdził że sądy mogą w każdym przypadku kontrolować zasadność i prawidłowość wszczynania postępowań karnych skarbowych. Po drugie, wszczynanie tych postępowań tuż przed upływem przedawnienia tylko po to, aby zawiesić jego bieg jest nadużyciem prawa. W szczególności, dotyczy to sytuacji, kiedy po wszczęciu postępowania nie są wykonywane żadne czynności poza doręczeniem zawiadomienia. Bezpodstawne wszczynanie postępowań nie może wywoływać negatywnych skutków dla podatnika i jednocześnie pozytywnych dla organu.  

 

Komentowane wyroki to zasadnicza zmiana orzecznictwa sądów administracyjnego, które do tej pory akceptowały praktyki organów podatkowych. Wreszcie sąd upomniał się o, tak często naruszane prawa podatnika. Z niecierpliwością czekamy na pisemne uzasadnienie wyroków.