kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.12.2018

Tagi: ,

Rozliczenie straty podatkowej. Nowe zasady w 2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe zasady rozliczania straty podatkowej.
Zmianie ulega treść art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Artykuły te, zgodnie z nowelizowaną ustawą, otrzymują bliźniacze brzmienie.

 

Odliczenie straty dotychczas…

 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podatnicy mogli obniżyć dochód uzyskany ze źródła, z którego ponosili stratę, w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę tej straty. Jedyne zastrzeżenie dotyczyło tego, iż obniżenie w którymkolwiek z tych lat nie mogło nastąpić w wymiarze przekraczającym połowę kwoty straty.

W rezultacie możliwym było rozliczenie straty. Bez względu na jej wysokość. Najszybciej w ciągu 2 lat, w przypadku obniżania dochodu w pierwszym i drugim roku o 50% straty, jeżeli oczywiście pozwalała na to wysokość uzyskanego w tych latach dochodu.

 

Po nowelizacji…

 

Nowelizacja wprowadza dodatkową możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej, polegającą na odliczeniu całej wartości poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Przy czym rozliczenie jednorazowe możliwe będzie tylko dla kwoty straty nieprzekraczającej 5 mln zł. Podatnicy, poczynając od 2019 roku, będą mogli zatem dokonać rozliczenia na dwa sposoby, albo zgodnie z dotychczasowymi regulacjami, albo jednorazowo.

W przypadku poniesienia straty przewyższającej 5 mln zł, możliwe będzie odliczenie tej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł, zaś nieodliczona kwota (nadwyżka powyżej 5 mln) podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Jednakże kwota obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty ma wpłynąć na szybszą poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który z różnych przyczyn poniósł stratę (np. z powodu podjęcia ryzyka biznesowego czy też dokonania dużych nakładów inwestycyjnych), a także zwiększyć pewność przedsiębiorców, co do „odzyskania” zainwestowanych wcześniej środków.

Podsumowując

Nowe możliwości w zakresie rozliczenia straty podatkowej okazać się mogą korzystne. Między innymi dla tych przedsiębiorców, których dochód rośnie wolniej po osiągnięciu straty. Tych, którzy muszą ponieść duże wydatki inwestycyjne na początku swej działalności, jak również dla tych, którzy decydują się na znaczne inwestycje w trakcie prowadzonej działalności.