kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

22.06.2020

Tagi: , , ,

Rozłożenie na raty zapłaty podatku – Q&A

Nawiązując do wpisu, który dotyczył instytucji rozłożenia na raty zapłaty podatku na gruncie Ordynacji podatkowej, postanowiliśmy przedstawić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Dziękujemy za zainteresowanie tematem.

Poniżej prezentujemy najczęstsze pytania, na które przychodzi nam odpowiadać właśnie w zakresie rozłożenia na raty zapłaty podatku.

Czy możliwe jest rozłożenie zapłaty podatku na jedną odległą ratę?

Ustalenie jednej raty płatności podatku byłoby de facto odroczeniem terminu płatności. Zasadne jest zatem twierdzenie, że rozłożenie na raty sprowadza się do podzielenia na co najmniej dwie części kwoty podatku.

 

Jakie przesłanki są istotne dla organu przy rozkładaniu zapłaty na raty?

Organ nie powinien dowolnie kształtować wysokości poszczególnych rat. Warto wskazać, że raty powinny być przede wszystkim dostosowane do możliwości płatniczych podatnika. To również powinno wynikać z samego wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty.

 

Czy wydanie decyzji o rozłożeniu na raty skutkuje zawieszeniem terminu przedawnienia?

Tak, wydanie decyzji o rozłożeniu na raty skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia.

 

Czy można odroczyć termin płatności poszczególnych rat?

Tak, terminy płatności poszczególnych rat mogą być odroczone. Jednym z warunków jest brak upływu terminu zapłaty raty.

 

Dlaczego nie można wnioskować o odroczenie terminu płatności po upływie terminu zapłaty raty?

Brak jest możliwości wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności raty po upływie terminu jej płatności, gdyż decyzja, z której ten termin wynikał już jest wygasła z mocy samego prawa. W takiej sytuacji możliwe jest jedynie odroczenie zapłaty zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty.

 

Czy można ubiegać się o odroczenie płatności jednej raty, czy można wnioskować o odroczenie większej ilości rat?

Podatnik jest uprawniony do wnioskowania o odroczenie terminu płatności jednej raty. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ubiegać się o odroczenie płatności nawet wszystkich rat.

 

Czy są jakieś negatywne konsekwencje przy niezapłaceniu w terminie raty?

Niezapłacenie w terminie raty skutkuje tym, że decyzja w części dotyczącej niezapłaconej w terminie raty wygasa z mocy prawa. Co z kolei powoduje, że obowiązują na powrót pierwotne terminy płatności podatku.

 

Czy jeśli już wnioskowałem o rozłożenie na raty zapłaty podatku i uzyskałem decyzję odmowną, uniemożliwia mi to skuteczne złożenie ponownie takiego wniosku?

Nic nie stoi temu na przeszkodzie, Istotne jest jedynie aby wykazać w ponowionym wniosku, że w przedmiotowej sprawie uległ zmianie stan faktyczny sprawy w zakresie warunków udzielenia takiej ulgi.

 

Czy raty powinny być równe w całym okresie spłaty?

Raty podatku nie muszą być równe. Możliwe jest ustalenie rat w różnych kwotach, co najczęściej będzie wynikało z możliwości płatniczych podatnika.

 

Czy możliwe jest rozłożenie na raty zapłaty części podatku?

Oczywiście, że tak. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozłożyć na raty zapłatę części podatku.

 

Czy rozłożenie na raty zapłaty podatku będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami?

Tak, od każdej raty za każdy dzień naliczana będzie opłata prolongacyjna.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu i dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Wsparcie ze strony eksperta pozwala w wielu przypadkach uzyskać pozytywną decyzję ze strony organu podatkowego, przy znacznie mniejszym nakładzie pracy ze strony przedsiębiorcy i jednocześnie przy mniejszych kosztach własnych.