kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

5.04.2016

Tagi:

Seminarium: „Kluczowe zagadnienia podatkowe dla branży browarniczej” – czyli nasza prelekcja na Targach Piw Regionalnych „Piwowary”

DSC08419W dniu 1 i 2 kwietnia 2016 roku w Łodzi w hali EXPO odbyła się III edycja Targów Piw Regionalnych „Piwowary”. Jednym z punktów tych targów było seminarium „Kluczowe zagadnienia podatkowe dla branży browarniczej”. Seminarium prowadzili prawnicy z Kancelarii Mariański Group – doradca podatkowy Michał Sroczyński, doradca podatkowy Katarzyna Rogowska, doradca podatkowy Jakub Żurawiński, adwokat Bartosz Rodak oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska, a w kwestiach konsultacyjnych zespół ten wspomagał także aplikant adwokacki Kacper Sołoniewicz.

 

 

Pierwsza część była poświęcona przede wszystkim podatkowi akcyzowemu dla piwa. Zwrócono uwagę na definicję piwa w ujęciu ustawy o podatku akcyzowym. Wspomniano też o piwach smakowych i kwestii prawidłowego ustalania podstawy ich opodatkowania. Ponadto, przybliżono także słuchaczom kwestię tzw. ulgi dla małych browarów. Omówiono również instytucję wiążących informacji akcyzowych i interpretacji indywidulanych, podkreślając iż dopiero łącznie oba te środki dają pełną ochronę podatnikowi pod warunkiem, że wystąpiono o nie w odpowiedniej kolejności.

DSC_0507

 

Druga część poświęcona była prawom i obowiązkom uczestników kontroli podatkowej. Branża browarnicza jest kwalifikowana jako szeroko pojęta branża spożywcza. Natomiast, zgodnie z Krajowym Planem Działania Administracji Podatkowej na 2016 r., branża spożywcza jest typowana jako jedna z tzw. branż wrażliwych, gdzie kontrole powinny być wzmożone. Zatem, zapoznano uczestników targów z zasadami, jakie powinni przestrzegać pracownicy organów podatkowych podczas przeprowadzanej kontroli. Wskazano na zasady odnoszące się do miejsca prowadzenia kontroli, podkreślając także limity czasowe jej trwania. Wspomniano o uprawnieniach urzędników oraz o środkach ochrony prawnej przysługujących podatnikom. Całość wzbogacona została licznymi, praktycznymi przykładami.

 

 

Kolejna część dotyczyła czynów nieuczciwej konkurencji, które scharakteryzowano na bazie przepisów i orzeczeń, jakie zapadły w przypadku konkretnych reklam lub innych działań marketingowych browarów. Odniesiono się do fałszywego oznaczenia pochodzenia towarów, oznaczeń wprowadzających w błąd, naśladownictwa, nieuczciwej reklamy i zestawiono je z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Ostatnie części dotyczyły optymalizacji znaku towarowego oraz sukcesji biznesu. Omawiając pierwszy temat, przedstawiono możliwość dokonania oszczędności podatkowych poprzez użycie znaku, w tym także niezarejestrowanego. Natomiast, przy drugim zagadnieniu wskazano jakie korzyści płyną z posiadania planu sukcesyjnego i jak wpływa on na stabilizację firmy i marki na rynku. Biorąc pod uwagę charakter firm działających w branży browarniczej, temat ten okazał się interesujący i zwrócił uwagę na niezwykle istotne zagadnienie ciągłości prowadzenia działalności, co jest szczególnie ważne, gdy marka jest już rozpoznawalna na rynku.

 

 

Po seminarium można było kontynuować dyskusję w Punkcie Konsultacji Prawnych. Wśród wiodących tematów były pytania dotyczące tzw. browarów kontraktowych, ale także zasad korzystania z ulgi dla małych browarów. Powstały także wątpliwości w zakresie reklamy. Zainteresowanie zaprezentowaną tematyką pojawiło się nie tylko po stronie wystawców, ale także wśród odwiedzających – zwłaszcza planujących rozpoczęcie działalności w branży. Podczas wymiany informacji wyłoniły się wnioski, iż z uwagi na zróżnicowanie pomysłów na prowadzenie tego typu działalności, zasobów możliwości finansowych i warunków, jakie spełniają poszczególne podmioty, niezwykle istotne jest, aby już od etapu rozpoczynania działalności korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc we właściwym doborze formy działalności, ale przede wszystkim w kwestiach dotyczących akcyzy, możliwości skorzystania z ulg lub wykorzystania już posiadanych zasobów, okazuje się kluczowa dla funkcjonowania biznesu, zgodnie z oczekiwaniami i wizją właściciela. Ponadto, pozwala skoncentrować się na realizowaniu swoich pomysłów, pozostawiając kwestie formalne podmiotom fachowym.