kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.06.2018

Tagi: , ,

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Aktualnie funkcjonujące specjalne strefy ekonomiczne mają być wygaszane. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.  Zgodnie z założeniami ustawodawcy terytorium całego kraju ma stać się tak samo atrakcyjne do inwestowania.

 Zmiany w podatkach

Powyższe ma swoje przełożenie także na podatki. Nie sposób nie zauważyć, że obecnie funkcjonujące specjalne strefy ekonomiczne zachęcały do prowadzenia na ich terytorium działalności gospodarczej głównie bardzo przyjazną polityką podatkową.  Zgodnie z założeniami w/w ustawy ulgi i zwolnienia podatkowe nie będą już tak ściśle związane z lokalizacją inwestycji. Przyznawanie zwolnień podatkowych ma być bowiem zależne m.in. od charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu zapewnienie wykorzystania potencjału terytorium całej Polski, co ma się przyczynić do równomiernego rozwoju całego kraju.

Decyzja o wsparciu

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Uzyskanie przez przedsiębiorcę takiej decyzji  będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Przedmiotowe kryteria zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy. Jednocześnie według nowych regulacji prawnych, decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – od 10 do 15 lat. Zgodnie z założeniami ustawodawcy procedura wydania w/w decyzji o wsparciu będzie trwała około jednego miesiąca.

Podsumowując

 Jeśli w swojej działalności napotkałeś jakiekolwiek trudności związane z problematyką podatków, dodatkowo jeśli zastanawiasz się nad podjęciem działalności gospodarczej przy skorzystaniu z w/w  możliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci przejść przez szereg skomplikowanych procedur, tak aby prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza w pełni mogła wykorzystać oferowany przez nowe regulacje potencjał.