kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.01.2019

Tagi: ,

Split payment wkrótce obowiązkowy.

Komisja Europejska 23 stycznia 2019r. opublikowała projekt decyzji derogacyjnej umożliwiającej Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiany w rozliczeniach mogą dotknąć niektóre branże począwszy od marca 2019 roku. Dzięki zgodzie Komisji Europejskiej Polska będzie miała ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

 

Obowiązek, ale nie dla wszystkich

 

Obowiązek nie dotknie jednak wszystkich przedsiębiorców. Ma on dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych w niektórych branżach pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Split payment będzie obowiązkowy przy płatnościach dokonywanych w formie przelewów bankowych. Nie dotknie jednak wpłat gotówkowych. Po wejściu w życie nowych przepisów, podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Dodatkowo ma także zostać wprowadzony obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

 

Towary i usługi, które wymuszą podział płatności

 

Zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą zostać objęte:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
  • odpady, złom, surowce wtórne,
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
  • roboty budowlane,
  • węgiel,
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

 

Na razie brak projektu zmian

 

W połowie zeszłego roku Ministerstwo Finansów zapowiadało, że będzie chciało wdrożyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w połowie 2019 r. Jak dotąd, nie ma jeszcze projektu przepisów krajowych, które wdrożyłyby decyzję Komisji Europejskiej. Projekt decyzji określa najszerszy dopuszczalny zakres wprowadzenia obowiązkowego split paymentu. Oznacza to realne zagrożenie, że Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej będzie dążyć do możliwie pełnego wdrożenia uzyskanej decyzji.

Podsumowując

Obowiązkowy split payment w zależności od sytuacji podmiotu gospodarczego może doprowadzić do ograniczeń w płynności finansowej oraz doprowadzić do kumulowania się środków na rachunku VAT w banku. Należy w tym zakresie zaplanować i wdrożyć  odpowiednią wewnętrzną procedurę, która zmniejszy ryzyka w tym obszarze. Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach związanych ze stosowaniem split payment.  Zabezpieczając się przed negatywnymi skutkami stosowania podzielonej płatności, w pierwszej kolejności rekomendujemy, ustalenie w jakim zakresie nowe rozwiązania wpłyną na działalność gospodarczą.  Zauważyć trzeba, że nie zawsze grupowania PKWiU pozwalają jednoznacznie zidentyfikować towary, czy usługę. Następnym krokiem jest zweryfikowanie jaka część sprzedaży, zakupów będzie dokonywana w tym systemie. Należy tego dokonać przy szczególnym uwzględnieniu płynności przedsiębiorstwa oraz zdefiniowaniu prawidłowych procesów księgowych.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu omówienia obligatoryjnego aspektu podzielonej płatności.