kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.07.2018

Tagi: , ,

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi cz. 2

Kontynuując ostatnio przedstawioną problematykę dotyczącą cen transferowych należy przybliżyć punkt widzenia Ministra Finansów w kontekście sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi. Także w tej kwestii wypowiedział się Minister wydając interpretację ogólną z dnia 24 stycznia 2018 r., nr DCT.8201.1.2018.

 


Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Podejmując tę problematykę Minister Finansów wskazał, iż w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych. Progów określonych w ww. art. 25a ust. 1d ustaw o PIT  oraz art. 9a ust. 1d ustawy o CIT do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym.


Według MF, jeśli podatnik zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, podatnik jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego. Progu, o którym mowa w art. 25a ust. 1d ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Innymi słowy, fakt zawarcia analogicznej transakcji jednego rodzaju z różnymi podmiotami powiązanymi nie decyduje o tym, że mamy do czynienia nie z jedną, lecz z wieloma transakcjami jednego rodzaju.

 


Transakcja danego rodzaju.

Ocena MF wynika z brzmienia art. 25a ust. 1d ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, które w żadnym miejscu nie określają, że próg dokumentacyjny powinien być liczony osobno dla każdego podmiotu powiązanego. Przepis ten jak wskazuje Minister odnosi się do pojęcia transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju. MF podkreśla, iż transakcja jednego rodzaju realizowana na analogicznych warunkach z różnymi podmiotami powiązanymi nie przestaje być z tego powodu jedną transakcją danego rodzaju.

Podsumowując

W celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia ustawowych progów transakcyjnych do wartości stanowiącej sumę wartości wszystkich transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z prezentowaną tematyką zachęcamy do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, a do tego postarają się przeprowadzić Ciebie podatniku przez gąszcz skomplikowanych uregulowań prawnych.