kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.01.2021

Tagi:

Sprawdź, czy płacisz podatki tam, gdzie powinieneś

Rok 2021, podobnie jak poprzednie, może być śmiało nazwany rokiem rewolucji podatkowych. W natłoku głośnych zmian (np. estoński CIT, czy spółki komandytowe), warto również pamiętać o tych mniej medialnych, które mogą utrudnić nam życie, jeśli o nich zapomnimy.

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

 

Dla największych

 

Do obsługi największych podatników został powołany jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, który obecnie zajmuje się sprawami podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalności o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro).

 

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jest obecnie właściwy dla:

  • Narodowego Banku Polskiego, banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych oraz banków hipotecznych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych;
  • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości przekraczającej 50 mln euro.

Ministerstwo przewiduje, że po tych zmianach I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie obsługiwał ponad 3 tys. podmiotów.

 

Dalsze zmiany

 

Obsługa podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzona będzie obecnie przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie obsługiwał  przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie co najmniej 3 mln euro), którzy posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Natomiast, wyspecjalizowany Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie będzie odpowiedzialny za rozliczanie podatku u źródła (WHT), a II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie m.in. za fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne.

Ministerstwo postanowiło także o przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (przychód/obrót niższy niż 3 mln euro) przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (w tym o zasięgu krajowym) nie będą jednak nadal rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

 

Podsumowując

Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, powyższe zmiany są częścią Programu realizowanego obecnie przez Krajową Administrację Skarbową „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej”, których celem jest zmiana KAS prowadząca do wzrostu efektywności działania administracji skarbowej oraz poprawy zadowolenia jej klientów.

Zanim nastąpi jednak etap zadowolenia, warto sprawdzić, czy powyższe zmiany nie odnoszą się do Państwa firmy i czy, w szczególności, płacą Państwo podatki tam gdzie powinni. Jesteśmy pewni, że czas na wyjaśnianie zamieszania związanego z nieprawidłową właściwością urzędu skarbowego na pewno można spożytkować przyjemniej.