Artykuły

Przegląd Podatkowy 4/2020

Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego

Adam Mariański

Truck.pl 30/03/2020

Czy firma transportowa odliczy VAT od kart paliwowych?

Konrad Dura

Przegląd Podatkowy 8/2018

Opodatkowanie fundacji prywatnych. (s.21 – 29)

Adam Mariański

Przegląd Podatkowy 6/2018

Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego (s. 24-29)

Adam Mariański, Anita Pardej

Strefa Biznesu, Wiosna 2018

Rzetelny podatnik – warunki możliwe do spełnienia?

Adam Mariański

Przegląd Podatkowy 12/2017

Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług.

Adam Mariański, Anna Justyńska

Przegląd Podatkowy 6/2016

Przedawnienie a dochody nieujawnione – rewolucyjne zmiany

współautor: prof. dr hab. Adam Mariański

Monitor Podatkowy 10/2015

Utrudnianie kontroli. Glosa krytyczna do wyroku SN z 17.4.2014r., V KK 354/13

Bartosz Rodak

XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin 2014

Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego, (s. 501-508)

prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca Podatkowy 4/2017

Przyszłość doradztwa podatkowego w erze gospodarki cyfrowej

Adam Mariański

Monografie

Komentarz do zmian w ustawach podatkowych. Polski Ład 2022.

Warszawa 2017 współautorzy: Ł. Chmielecki, A. Krajewska, Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim, M. Wolska-Bryńska

Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków

Warszawa 2017 współautorzy: Ł. Chmielecki, A. Krajewska, Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim, M. Wolska-Bryńska

Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny.

Gdańsk 2016 prof. dr hab. Adam Mariański (red.)