kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.09.2016

Tagi: ,

Szkolenie ŁIPH: „Jak przygotować się do kontroli?”

zdjęcie2W dniu 6 września 2016 roku w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w ramach inauguracji cyklu FABRYKA KOMPETANCJI, odbyło się szkolenie: „Jak przygotować się do kontroli?”. Temat ten przedstawiono w ujęciu praktycznym, z odwołaniem się do przykładów i stanowiska sądów oraz organów. Szkolenie prowadzili prawnicy z Kancelarii Mariański Group –  prof. dr hab. Adam Mariański – partner w Kancelarii Mariański Group, doradca podatkowy Michał Sroczyński oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska.

 

Pierwsza część była poświęcona Krajowemu Planowi Działania Administracji na 2016 r., omówiono hierarchię podobszarów ryzyka i wskazano na branże wrażliwe. Następnie, przeanalizowano prawa i obowiązki podatnika podczas kontroli, a także uprawnienia kontrolujących. Kompleksowo omówiono również instytucję pełnomocnictwa, w tym uwzględniając podział na różne rodzaje pełnomocników i sposoby doręczania, jakie wobec danego pełnomocnika obowiązują. Podkreślono korzyści, jakie płyną dla podatnika z ustanowienia pełnomocnika ogólnego. Przechodząc do kolejnych zagadnień wskazano na najczęściej identyfikowane błędy, przybliżając na czym polega proceder karuzel vat i jak można stać się nieświadomym uczestnikiem takiej karuzeli oraz zwracając uwagę na kwestię nierzetelnych i pustych faktur. Nawiązano również do protokołu kontroli oraz zasad składania zastrzeżeń do niego przez kontrolowanego. Szkolenie zakończyły pytania uczestników oraz indywidualne dyskusje.

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia w tym cyklu.