kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

30.12.2019

Tagi: ,

Twój e-PIT wciąż NIE dla przedsiębiorców

Rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie wstępnego wypełniania zeznań podatkowych i udostępniania ich dla podatników na Portalu Podatkowym. Z projektu wynika, że przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać na możliwość skorzystania z takiego udogodnienia.

 

Na podstawie ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawy wprowadzona została usługa „Twój e-PIT” polegająca na wypełnieniu zeznań podatkowych dla podatników przez Krajową Administrację Skarbową. Jest ona regulowana przepisami art. 45cd–45cf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21c i art. 21d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Od początku przyjęto założenie, że wdrożenie tej usługi będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszej kolejności na Portalu Podatkowym umożliwiono podatnikom korzystanie ze wstępnie wypełnionych zeznań PIT-37 i PIT-38 (począwszy od rozliczenia składanego za 2018 r.). Drugi etap miał polegać na rozszerzeniu zakresu tego świadczenia na kolejne formularze (w zakresie zeznań za 2019 r. i lata kolejne).

 

Niemniej, w ostatnim czasie podjęto decyzję, że wdrożenie ww. usługi w całości zostanie odłożone w czasie. W 2020 r. w dalszym ciągu będzie ona dotyczyć PIT-37 i PIT-38 (podobnie jak w 2019 r.). Nie obejmie zaś tych zeznań, które składane są przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz przez podatników posiadających status przedsiębiorstwa w spadku. Rządowy projekt jest obecnie procedowany w Sejmie. Nowelizacja ma wejść w życie 15 lutego 2020 r.

Podsumowując

Zgodnie z oficjalnym komunikatem na stronie Prezesa Rady Ministrów, proponowana zmiana nie będzie oznaczać całkowitej rezygnacji z drugiego etapu usługi, lecz ma służyć lepszemu przygotowaniu do jej pełnego wdrożenia. W komunikacie wspomniano również o pracach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad projektem e-Urzędu Skarbowego, w ramach którego mają być dostępne usługi dedykowane przedsiębiorcom.

Miejmy zatem nadzieję, że faktycznie pozwoli to na sprawne i kompleksowe przygotowanie wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych za kolejny rok podatkowy dla wszystkich podatników PIT, w tym osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.