kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

16.05.2023

Tagi:

Sukces Mariański Group w rozprawie przed WSA w Łodzi

Wygraliśmy postępowanie, w którym organ podatkowy twierdził, że ulga mieszkaniowa ma służyć realnemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej beneficjenta. Wobec tak postawionej tezy, urząd odmówił podatniczce prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Organy podatkowe analizując przesłanki uprawniające do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, często wiążą je z rzeczywistą realizacją potrzeby mieszkania. Stanowisko sądów administracyjnych jest jednak odmienne – kluczowy jest tu zamiar podatnika oraz nabycie prawa do skorzystania z tejże ulgi.