kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

8.03.2015

Tagi:

Urząd będzie mógł dłużej kontrolować podmioty ze specjalnych stref ekonomicznych

Z dniem Alarm_Clocks_20101107a6 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na skutek której wydłużeniu do 10 lat uległ termin przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym dostępnego w strefach.

 
Do tej pory dla podmiotów funkcjonujących w SSE okres przedawnienia wynosił – tak jak w przypadku pozostałych podatników – co do zasady pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

 

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydłuża ten okres dwukrotnie do 10 lat. Nowa regulacja jest o tyle istotna, że obejmuje wszystkie lata, które nie uległy jeszcze przedawnieniu na bazie Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wydłużony do 10 lat okres przedawnienia dotyczyć będzie rozliczeń w strefie od 2009 r., który zamiast przedawnić się z końcem 2015 r., ulegnie przedawnieniu dopiero z końcem 2020 r.

 
Cel zmiany jest oczywisty – wydłużenie okresu, w którym możliwa będzie kontrola rozliczeń podatkowych w strefie. Oznacza to, że podmioty funkcjonujące w SSE będą musiały zachować dostęp do rozliczeń podatkowych w strefie oraz przechowywać księgi związane z tymi rozliczeniami przez okres 10 lat.