kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.09.2017

Tagi:

Ustawodawca wycofuje się z pomysłu przesyłania dobowych plików JPK_WB

Wszystko wskazuje na to, że krytykowany przez przedsiębiorców oraz banki pomysł dobowego przesyłania plików JPK_WB nie wejdzie w życie. Wynika to z nowego projektu Ordynacji podatkowej, zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Przypomnijmy – zgodnie z pomysłem ustawodawcy, na podatnikach miał ciążyć obowiązek codziennego przesyłania wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formacie elektronicznym. Zdaniem Ministerstwa Finansów, miało to zapobiec oszustwom występującym na gruncie podatku od towarów i usług dzięki szybkiej identyfikacji podejrzanych transakcji.

 

Jednolity Plik Kontrolny miał być przesyłany przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Co więcej, obowiązek ten miał dotyczyć dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców (w przewidywaniach MF miało to być ok. 80 tysięcy przedsiębiorców) i miał obowiązywać już od 1 września 2017 roku.

 

Pomysł ten był krytykowany zarówno przez środowiska przedsiębiorców, jak i gremia bankowe, zarzucając mu m.in. dostęp do danych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstw oraz danych dotyczących osób prywatnych. Dlatego też właściwe podmioty mogą odetchnąć z ulgą, iż się z tego wycofano. Przy ogromie danych, jakie byłyby przesyłane każdego dnia do Szefa KAS-u trudno przyjąć, że wszystko byłyby dokładnie weryfikowane.

 

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek przesyłania plików JPK_WB ciąży na największych firmach na żądanie fiskusa, a na pozostałych przedsiębiorstwach będzie ciążył od lipca przyszłego roku.