kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.06.2018

Tagi: ,

Ustawodawca wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze spadkobrania lub darowizny.

Ustawodawca zliberalizował uchwalone z 01 stycznia 2018 r. przepisy, które zakładały brak możliwości amortyzacji środków trwałych przez spadkobiercę lub obdarowanego. Po wejściu w życie stosownych zmian, będą one skuteczne z datą wsteczną tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. Opisywana nowelizacja dotyczy problematycznej kwestii dla wielu podatników, w tym szczególnie dla firm rodzinnych, o czym pisaliśmy już na łamach naszego bloga.


Krytykowane rozwiązanie

Od stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie są zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Rozwiązanie takie spotkało się z niegasnącą falą krytyki ze strony doktryny prawa podatkowego, fachowych podmiotów zajmujących podatkami, a i również ze strony samych podatników.


Nowelizacja

Normodawca w obliczu wszechobecnej krytyki, uznając, że jest to rozwiązanie niezwykle szkodliwe dla wielu podatników dokonał nowelizacji w tym zakresie. Ustawa, którą przegłosował 07 czerwca 2018 r. Senat zakłada przywrócenie wcześniejszych zasad amortyzacji dla spadkobierców lub obdarowanych ze skutkiem od 01 stycznia 2018 r.


Problematyka wkładów do spółek kapitałowych

Ustawodawca zdecydował się równocześnie doprecyzować przepisy dotyczące wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni. Zgodnie z założeniami ze znowelizowanych regulacji ma jednoznacznie wynikać, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów o charakterze pieniężnym. W związku z powyższym czynność taka ma pozostać neutralna podatkowo.


Rozliczanie autorskich kosztów podatkowych

Zmianie, zgodnie z przyjętym przez Senat zakresem nowelizacji ma ulec także rozliczanie autorskich, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca zdecydował, że ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w  takich obszarach jak:

  • inżynieria budowlana,
  • tłumaczenia,
  • gry komputerowe,
  • działalność naukowa i praca dydaktyczna prowadzona na uczelni.

Wykonujący pracę zaliczaną do w/w kategorii będą mogli rozpoznać 50% koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując

Ustawodawca podatkowy nie przestaje zaskakiwać i decyduje się nawet na niezbyt częste, ale występujące w praktyce wprowadzanie zmian z mocą wsteczną. W przypadku zmian dotyczących amortyzacji środków trwałych pochodzących ze spadku lub darowizny zmiana ta była od dawna wyczekiwana i cieszy, że przełamuje na korzyść podatników zasadę lex retro non agit. Dodatkowo należy podkreślić, że tylko profesjonalny pełnomocnik specjalizujący się w zakresie podatków jest w stanie na bieżąco kontrolować wszelkie zmiany w tej dziedzinie. Dlatego to właśnie kontakt z nami pozwoli Tobie – Czytelniku uzyskać fachową poradę w nurtujących Cię kwestiach, przy uwzględnieniu najkorzystniejszych możliwości w obowiązującym stanie prawnym.