kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.05.2019

Tagi:

Karty paliwowe. TSUE odmawia prawa do odliczenia VAT.

W wyroku z dnia 15 maja 2019 r. TSUE uznał, że ani emitent kart, ani ich użytkownik nie mają prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa. Orzeczenie to może stanowić podstawę do kwestionowania dotychczasowych rozliczeń wystawców kart i ich klientów.

 

Dotychczasowe praktyki

 

Wyrok dotyczy transakcji z udziałem trzech podmiotów: koncernu paliwowego, podmiotu udostępniającego karty paliwowe oraz użytkowników. Obecnie użytkownicy kart paliwowych bezgotówkowo zaopatrują się w paliwo na stacjach danego koncernu, który następnie wystawia zbiorczą fakturę na przedsiębiorstwo udostępniające karty. Na koniec przedsiębiorca wystawia fakturę na użytkownika obciążając go swoją prowizją.

 

Przełomowe orzeczenie

 

W dniu 15 maja 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C-235/18), w którym podważył działanie dotychczasowego modelu rozliczeń orzekając, że ani emitent kart, ani klient kupujący paliwo nie mają prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w jego cenie. Wynika to z tego, że firma która wydaje karty nie sprzedaje paliwa, ale kredytuje jego zakup, pobierając za to prowizję. trybunał uznał więc, że zamiast uczestniczenia w łańcuchu dostaw, emitent świadczy usługę finansową. Usługi finansowe są zaś zwolnione z podatku VAT, a tym samym nie uprawniają do jego odliczenia.

 

Możliwe konsekwencje

 

Nie jest wykluczone, że organy mogą na podstawie wskazanego wyroku kwestionować dotychczasowe rozliczenia wystawców kart i ich klientów. Należy jednak wskazać, że możliwość zastosowania stanowiska TSUE każdorazowo zależeć będzie od okoliczności konkretnej sprawy. Niemniej jednak warto poddać analizie zawarte umowy pod kątem wniosków płynących z wyroku.