kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.01.2018

Tagi: ,

8% VAT OD SZNURKA DO MASZYN ROLNICZYCH

W ostatnim czasie w prasie i w mediach branżowych zrobiło się głośno na temat licznych kontroli i postępowań, toczonych przez organy podatkowe względem podatników dokonujących obrotu sznurkiem do maszyn rolniczych. Również i my, w naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z tą problematyką. Nasi eksperci próbowali wykazać przed organami podatkowymi, że postępowanie fiskusa względem podatników weszło na niewłaściwy tor.

Prezentowane przez nas stanowisko znalazło swoje odzwierciedlenie w wydanej 29 grudnia 2017 r. interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PT1.8101.6.2017. Co istotne, podatnik, który nam zaufał, powierzając prowadzenie swojej sprawy, w której od samego początku organy podatkowe dążyły do określenia wyższego zobowiązania podatkowego na gruncie podatku VAT, odniósł z naszą pomocą sukces – jego sprawa została pozytywnie rozpoznana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi działającego jako organ odwoławczy.


Istota problemu prawnopodatkowego

Problematyka dotycząca opodatkowania dostawy sznurka do maszyn rolniczych sprowadzała się w istocie do przyjęcia właściwej wysokości stawki podatkowej VAT. Zdaniem podatników zasadą przy dostawie sznurka powinno być zastosowanie stawki VAT w wysokości (na ogół) 8%. Jednakże z takim spojrzeniem nie zgadzały się organy podatkowe. Ich zdaniem dostawa taka powinna być opodatkowana stawką 23% i w związku z tym przez nasz kraj przeszła fala wszczynanych w lawinowym tempie kontroli i postępowań podatkowych.


Stanowisko ekspertów Mariański Group

Zasygnalizowane powyżej zjawisko  zostało w sposób pełny/kompletny przedstawione w artykule autorstwa prof. dr hab. Adama Mariańskiego oraz r. pr. Moniki Wolskiej – Bryńskiej pt. „Zasady właściwej implementacji dyrektyw – studium przypadku – na tle preferencji w zakresie prawa podatkowego.”, który ukazał się nakładem Monitora Podatkowego nr 7/2017. Zaprezentowano w nim błędy organów podatkowych w postrzeganiu opodatkowania m.in. dostawy sznurka do maszyn rolniczych w konfrontacji z regulacjami unijnymi, a dokładnie przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Autorzy zwrócili w nim uwagę czytelników na to, iż organy podatkowe bezzasadnie starają się wywodzić pozanormatywne przesłanki uprawniające podatników do zastosowania stawki 8% m.in. posiadanie oświadczeń od kontrahentów o rzeczywistym przeznaczeniu zakupionego towaru.


Sens zapadłej interpretacji ogólnej

Minister Finansów uznał, że obniżoną do wysokości 8% stawką podatku VAT będą objęte dostawy sznurka, który ze względu na jego cechy fizyczne i właściwości oferowany jest z przeznaczeniem do maszyn rolniczych. Późniejsze rzeczywiste wykorzystanie tego sznurka przez nabywcę pozostaje bez wpływu na zastosowanie przez sprzedawcę stawki VAT w wysokości 8%.

 

Podsumowując

 

Jeśli także Ciebie dotyczy powyższy problem lub już zapłaciłeś podatek VAT wg wyższej stawki podatkowej w związku z dokonywanym przez Ciebie obrotem sznurkiem do maszyn rolniczych, nie zwlekaj i zgłoś się do naszych ekspertów, którzy pomogą Ci w walce z fiskusem.