kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.10.2017

Tagi:

Wątpliwości w sprawie PKWiU

Na podstawie rozporządzanie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, do celów podatkowych należy stosować starą klasyfikację, wydaną w 2008 roku. Na mocy jej §  3, stara klasyfikacja ma być stosowana do 31 grudnia 2017 roku, ale cały czas nie ma pewności co do zakończenia jej terminu obowiązywania.

 

Pomimo, że różnica może wydawać się nieznaczna, to ma ona dosyć poważny skutek dla podatników VAT-u. Od wielu lat przepisy PKWiU – 2008 budzą wątpliwości podatników co do sposobu klasyfikacji określonych towarów lub usług do właściwej grupy z tej klasyfikacji. Tego problemu nie ułatwia fakt, że w przedmiocie PKWiU opinie wydaje Główny Urząd Statystyczny, a nie organy podatkowe.

 

W związku z powyższym, organy podatkowe nie wydają indywidualnych interpretacji podatkowych, co w praktyce powoduje stan dezorientacji. Z jednej strony, bowiem GUS-owi zdarza się mylić w sprawie klasyfikacji niektórych towarów i usług, a z drugiej fiskus czasem podważa ustalenia GUS-u, jako że nie są dla niego wiążące.

 

Mimo tych utrudnień, wiele wskazuje na to, że PKWiU z 2008 roku będzie obowiązywała jeszcze przez pewien czas. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2017 roku (nr RD249) przewiduje, bowiem przedłużenie obowiązywania starej klasyfikacji do 31 grudnia 2018 roku. Takie rozwiązanie nie jest jeszcze przesądzone, gdyż sam projekt jest na wstępnym etapie prac legislacyjnych, a pojawiają się głosy że Ministerstwo Finansów myśli o odejściu od PKWiU na rzecz CN.

 

CN (Combined Nomenclature) to, z kolei klasyfikacja umożliwiająca identyfikację towarów w obrocie międzynarodowym, a nadzór nad nią pełni Komisja Europejska. Jako element Wspólnej Taryfy Celnej musi mieć ona również zastosowanie w Polsce, a zdaniem MF różnice między CN, a PKWiU bywają wykorzystywane przez oszustów. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwiłoby prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i również miałoby element unifikacyjny, jako że taka sama stawka VAT mogłaby być stosowana w większości państw UE.

 

Choć wszystko to na razie tylko koncepcje, a na konkrety będziemy musieli jeszcze poczekać, to warto śledzić omawiany temat i planowane zmiany w jego zakresie, gdyż ciężar gatunkowy klasyfikacji towarów i usług jest znaczący.