kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.10.2019

Tagi: ,

Wpłata na rachunek wirtualny bez ryzyka podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wpłata na rachunek indywidualny powiązany z rachunkiem dostawcy towarów/usługodawcy ujawnionym na białej liście nie będzie wiązać się z sankcjami podatkowymi, które mają wejść w życie w 2020 r. Istnienie takiego połączenia między kontem wirtualnym a rachunkiem rozliczeniowym kontrahenta można już ustalić poprzez weryfikację numeru konta w wykazie podatników VAT.

 

W dniu 7.10.2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF, w której odniósł się do kwestii rachunków wirtualnych przeznaczonych na wpłaty indywidualnych klientów, np. za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne i inne świadczenia. Te bowiem rachunki nie mogą być zgłaszane do białej listy VAT.

 

Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku gdy takie wirtualne konto będzie połączone z bankowym rachunkiem rozliczeniowym dostawcy w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, wskazanym na dzień zlecania przelewu w wykazie podatników VAT, wydatek taki nie będzie podlegał wyłączeniu z KUP (na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Przy czym, podatnik powinien być w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt, że wpłata na rachunek wirtualny, jest w istocie wpłatą na rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów.

Podsumowując

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sposób pozytywny rozstrzyga wątpliwości związane z przelewami na rachunki wirtualne. Potwierdza ona jednocześnie wcześniejsze stanowisko Ministerstwa Finansów, które wskazywało, że wpłaty na rachunki indywidualne nie powinny rodzić negatywnych konsekwencji podatkowych dla podatników (por. odpowiedź na interpelację poselską nr 32747).

Co warte odnotowania, udostępniono już możliwość weryfikowania takich wirtualnych rachunków w wykazie VAT. Po wpisaniu numeru konta indywidualnego w wyszukiwarce dostępnej na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  podatnik uzyska szczegółowe informacje o statusie podatkowym dostawcy/usługodawcy wraz z informacją o tym, czy podany rachunek jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym kontrahenta ujętym w tym rejestrze (na dany dzień). Jest to istotne z uwagi na potrzebę wykazania należytej staranności przez podatników dokonujących zapłaty za nabywane towary czy usługi.