kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.05.2020

Tagi: ,

Najpierw wsparcie potem kontrola

 

Jeśli odpowiesz twierdząco na co najmniej dwa pytania, ten wpis jest skierowany właśnie do Ciebie:

 

  1. Czy w związku z epidemią COVID-19 występowałeś o wsparcie dla prowadzonej działalności gospodarczej ze środków publicznych?
  2. Czy w związku z epidemią COVID-19 uzyskałeś jakiekolwiek wsparcie od państwa?
  3. Czy wydatkowałeś już chociaż częściowo uzyskane środki finansowe?
  4. Czy podczas starania się o pomoc składałeś oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej?

 

W takim przypadku zasadnym staje się skorzystanie z kompleksowego audytu prawnego, w tym podatkowego. Audytu, który pozwoli wykryć potencjalne ryzyka, zapobiec nieprawidłowościom i stworzyć optymalne procedury postępowania z wykrytymi uchybieniami.

 

Duże pieniądze = wiele kontroli

 

Polski rząd walcząc ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 aktywnie przekazuje przedsiębiorcom środki finansowe. Transfer tych środków ma zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni. Z jednej strony przedsiębiorcy uzyskują realne wsparcie finansowe, z możliwością  następczego umorzenia w określonym zakresie i przy spełnieniu pewnych warunków. Z drugiej strony przyznawane są im preferencje przyjmujące postać zwolnień z obowiązku zapłaty określonych zobowiązań publicznoprawnych tak, aby dodatkowo nie obciążać ich finansowo w tych i tak trudnych już czasach.

Mając na uwadze zakres udzielonej pomocy, nie może więc dziwić fakt, że organy kontrolne państwa już teraz się przygotowują do przeprowadzania szczegółowych postępowań kontrolnych. Mają one koncentrować się na prawidłowości przyznawania pomocy, jak również sposobu jej wykorzystania przez przedsiębiorców. Z docierających do nas informacji wynika, że są opracowywane specjalne algorytmy przy wykorzystaniu których będzie weryfikowane, czy dany przedsiębiorca uzyskał pomoc, która zgodnie z przepisami prawa rzeczywiście mu przysługiwała.

Jednocześnie na skutek wejścia w życie przepisów tzw. Tarczy 3.0 ma dojść do odmrożenia funkcjonowania sądów, a również i organów kontrolnych. Co za tym idzie możemy się spodziewać większego odsetka wszczynanych kontroli w powyższym zakresie. W tym miejscu należy tylko zasygnalizować, że Tarcza 3.0 przewiduje także odmrożenie terminów procesowych, co ma spowodować powrót do normalnego funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej.

Lista organów, które będą kontrolowały wskazane obszary jest niezwykle długa i dla przykładu można wskazać choćby: ZUS, KAS, PIP itd. Niemałe znaczenie będą miały również organy tzw. twardej kontroli, w postaci CBA, czy też ABW itd. Jak bowiem powszechnie wiadomo, tam gdzie chodzi o naprawdę potężne środki publiczne pojawia się konieczność szczegółowej weryfikacji zasadności przyznania pomocy oraz rzeczywistego transferu środków finansowych.

Warto zadać sobie pytanie, czy jako przedsiębiorca jestem gotowy na nieuniknione kontrole…?

 

Kontrola mi nie straszna

 

Nie dajmy się zwieść przekonaniu, że skoro cały proces uzyskania wsparcia był dość szybki i prosty, to w trakcie ewentualnej kontroli nic nam nie grozi. Jak już informowaliśmy, poszczególne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców, choć niezwykle potrzebne były wprowadzane szybko, często bez możliwości analizy wszystkich możliwych konsekwencji. Pomoc miała być udzielona przedsiębiorcom, jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie. Wynikiem tego są liczne pytania zadawane nam przez przedsiębiorców, niezliczone artykuły prasowe wskazujące na mankamenty programów, a w ostatnim czasie także komunikaty giełdowe. W tych ostatnich, spółki wskazują swoje duże wątpliwości dotyczące interpretacji zasad przyznawania np. subwencji z PFR. Wiele takich podmiotów, już zdecydowało się na zamrożenie otrzymanych środków i ich niewydatkowanie ze względu na obawę przed spodziewanymi kontrolami i potencjalną koniecznością ich zwrotu. De facto sprowadza się to więc do sytuacji, w której przedsiębiorca zamiast produktywnie wydatkować otrzymane środki popada w dylemat – „Jak zjeść ciastko i mieć ciastko?”.

Kolejnym potencjalnym problemem mogą być liczne oświadczenia składane przez przedsiębiorców pod groźbą odpowiedzialności karnej. Katalog takich oświadczeń jest całkiem pokaźny. Dla zobrazowania problemu odwołajmy się do PFR, który opiera się choćby na oświadczeniu dotyczącym umocowania osoby składającej wniosek.

Szczególnie istotne jest to w zakresie wymogu uzyskania określonych zgód korporacyjnych oraz pełnomocnictwa do złożenia takiego wniosku, czy też w przypadku przyznania subwencji do zawarcia umowy. Zawarcie takiej umowy jest niczym innym, niż zaciągnięciem zobowiązania, do którego w wielu przypadkach potrzebne jest właśnie uzyskanie w/w zgód, czy też pełnomocnictwa. Nie można tracić przy tym z pola widzenia, że za złożenie fałszywych oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o pomoc, składającemu oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

 

Czy jest jeszcze jakaś szansa?

 

Na tak zadane pytanie, które coraz częściej słyszymy od przedsiębiorców odpowiadamy, że zdecydowanie TAK. Tylko właściwe zabezpieczenie swoich interesów, jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania kontrolnego, może skutecznie uchronić przedsiębiorcę przed ich negatywnymi konsekwencjami. Podkreślenia wymaga również, że w przypadku wszczęcia kontroli reprezentacja przez profesjonalny podmiot pozwoli zapobiec potencjalnym nadużyciom kontrolujących i zagwarantuje poszanowanie praw kontrolowanych.

W związku z mającymi nadejść kontrolami proponujemy każdemu przedsiębiorcy, który jest w trakcie uzyskiwania wsparcia albo któremu taka pomoc została już przyznana:

  1. weryfikację poprawności złożonych wniosków o pomoc w ramach tarcz antykryzysowych,
  2. weryfikację prawidłowości przyznania pomocy ze środków publicznych,
  3. weryfikację posiadanej dokumentacji pod kątem właściwego potwierdzenia wykorzystania przyznanych środków finansowych,
  4. weryfikację pod kątem odpowiedzialności karnej złożonych oświadczeń, przy ubieganiu się o pomoc,
  5. wsparcie w zakresie uzyskania dalszych możliwych form pomocy.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.