kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.06.2024

Tagi:

Wygrana Mariański Group – WSA umarza postępowanie z uwagi na instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego

O znaczeniu instrumentalnego wszczynania postępowania karnego skarbowego dla losu postępowania podatkowego przekonujemy w naszych wpisach już od dawna. Tym razem udało nam się przekonać do naszych twierdzeń również wojewódzki sąd administracyjny (WSA).

 

W skardze wniesionej w sprawie jednego z naszych klientów wskazywaliśmy szereg okoliczności, które świadczyły o wszczęciu postępowania karnego skarbowego wyłącznie po to, by zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Od wszczęcia postępowania w ostatnim roku terminu przedawnienia, przez brak podjęcia czynności, które w realny sposób mogłyby przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy karnej skarbowej, aż po zawieszenie postępowania kks jeszcze przed postawieniem zarzutów. Organy dzięki temu próbowały „kupić” sobie trochę więcej czasu na określenie podatnikowi dodatkowego domiaru.

 

Kancelaria Mariański Group przekonała swoją argumentacją WSA, który stwierdził, że okoliczności wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sposób oczywisty świadczą o nadużyciu polegającym na wszczęciu kks wyłącznie po to, by zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tym samym należało uznać, że sposób działania organu przygotowawczego był instrumentalny, a co za tym idzie – do zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie doszło.

 

Dla Nas jako pełnomocników to niewątpliwa przyjemność widzieć, że sądy administracyjne uwzględniają argumenty przemawiające za ochroną podatników.