kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

13.06.2016

Tagi:

Wyrok NSA – wszczęcie postępowania karnoskarbowego może naruszać zasadę zaufania do organów

Urząd skarbowy wszczął wobec podatnika postępowania za 2007 rok pod koniec 2012 roku, na kilka tygodni przed upływem terminu przedawnienia. Niemal równocześnie wszczęto postępowanie karnoskarbowe aby zapobiec przedawnieniu. W związku z zawieszeniem terminu przedawnienia postępowanie było dalej prowadzone w kolejnych latach i zakończyło się wydaniem niekorzystnej dla podatnika decyzji. Decyzja została utrzymana w mocy zarówno przez izbę skarbową jak i wojewódzki sąd administracyjny.

 

NSA w sprawach o sygnaturach II FSK 893-894/14 oraz II FSK 974-976/14 uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzje organów podatkowych obu instancji. Jak wskazał NSA urząd skarbowy od 2007 roku dysponował deklaracjami, aktami notarialnymi i oświadczeniami i już wtedy wiedział o błędzie podatnika. Zatem organ mógł wszcząć postępowanie już w 2007 roku, jednak zwlekano ze wszczęciem w celu naliczenia wyższych odsetek za zwłokę a następnie niemal jednocześnie ze wszczęciem postępowania podatkowego wszczęto postępowanie karnoskarbowe. NSA stwierdził, że instrumentalne korzystanie z postępowania karnoskarbowego tylko w celu zawieszenia terminu przedawnienia, w sytuacji gdy organ mógł wszcząć postępowanie kilka lat wcześniej narusza zasadę zaufania do organów podatkowych. Z tego powodu NSA uchylił zarówno wyrok sądu niższej instancji jak i decyzje organów podatkowych.

 

Są to bardzo ważne dla podatników orzeczenia, ponieważ organy wielokrotnie instrumentalnie korzystają z postępowań karnoskarbowych wyłącznie w celu zawieszenia terminu przedawnienia, w sytuacji gdy organ nie ma jeszcze żadnych informacji wskazujących na popełnienie czynu zabronionego.

Ocena czy w danym przypadku organ wszczął postępowanie karnoskarbowe prawidłowo oraz wykazanie, że doszło do naruszenia zasady zaufania do organów podatkowych nie jest łatwym zadaniem. Korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pomoże w ocenie czy organ miał podstawy do wszczęcia postępowania karnoskarbowego, czy tak jak wskazał NSA zastosowano je wyłącznie instrumentalnie.