kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.12.2020

Tagi: ,

Złe długi – odzyskaj zapłacony podatek VAT

Korzystny dla podatników wyrok TSUE, dotyczący prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, zapadł w dniu 15 października 2020r. (C-335/19).

Orzeczenie zostało opublikowane w dniu 7 grudnia 2020r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podatnicy którzy są zainteresowani odzyskaniem nadpłaconego podatku VAT mogą w terminie 30 dni rozważyć możliwość złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty.  

 

Sprzeczność polskich przepisów z Dyrektywą UE

 

W wydanym rozstrzygnięciu TSUE orzekł, że przepisy Dyrektywy VAT sprzeciwiają się wprowadzaniu przez państwa członkowskie przepisów, które uzależniają możliwość skorzystania z ulgi na złe długi od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia 

  • dłużnik – był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, 
  • wierzyciel – w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej, był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT. 

Wyrok nie odnosi się wprost do innych warunków skorzystania z ulgi na złe długi (w szczególności faktu, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona), ale analizując jego treść można mieć wątpliwości, czy także one nie są niezgodne z przepisami unijnymi.  

 

Co robić ?

 

Przedstawiony wyrok podważa dotychczasową, negatywną dla podatników, linię interpretacyjną krajowych organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.  W konsekwencji stwarza możliwość podjęcia prób przez przedsiębiorców do odzyskania VAT w wyniku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. 

Termin na złożenie wniosku o nadpłatę po orzeczeniu TSUE wynosi 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (07.12.2020r.) i upływa w dniu  6 stycznia 2020r. Złożenie wniosku w tym terminie pozwoli na odzyskanie nadpłaty wraz z pełnym oprocentowaniem (przysługującym od dnia zapłaty podatku, do dnia jego zwrotu). 

Wyrok może również stanowić podstawę do wznowienia postępowań podatkowych zakończonych decyzją ostateczną oraz postepowań sądowoadministracyjnych zakończonych prawomocnym wyrokiem (tu termin wynosi 3-miesiące i upływa z dniem 8 marca 2021r.).