kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.12.2017

Tagi: ,

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

Nowe rozwiązania prawne

Obecny rząd, wpisując się w światowe trendy doszedł do wniosku, że uszczelnianie polskiego systemu podatkowego nie może polegać tylko na walkach z wyłudzeniami VAT. Czerpiąc wzorce z programu OECD dotyczącego BEPS (Base Erosion Profit Shifting – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków), czy programów UE postanowił przygotować nowe rozwiązania prawne z zakresie podatków dochodowych.

Zalecenia OECD nie stanowiły jednak dla niego ograniczenia. W związku z tym w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możemy znaleźć dużo bardziej rygorystyczne rozwiązania niż postulowane na poziomie międzynarodowym.

 

Zmiany w PIT i CIT.

Skutki tych zmian będą rozciągnięte w czasie. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza na tyle rewolucyjne zmiany, iż prowadzenie biznesu w Polsce może napotkać nowe trudności. W szczególności chodzi o przekazywanie majątku następcom tj. sukcesję biznesu. Od 1 stycznia 2018 r. na przykład nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości amortyzacji. Zwłaszcza w sytuacji, w której składnik majątku został otrzymany bezpłatnie np. w postaci darowizny lub spadku. Co więcej w takim przypadku nie będzie miała miejsce zasada niedziałania prawa wstecz. Od dnia wejścia w życie tego przepisu, podatnik zostanie pozbawiony możliwości ujmowania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów podatkowych.

Podsumowując

Mając na uwadze doniosłość nowelizacji mającej nastąpić od 1 stycznia 2018 r. w przedmiocie podatków dochodowych pragnę zaprosić Was drodzy Czytelnicy do śledzenia naszego bloga, gdyż w kolejnych odsłonach postaramy przybliżyć najistotniejsze zmiany. Mam nadzieję, że przedstawienie modyfikacji zaproponowanych przez ustawodawcę pozwoli Wam z łatwością wejść w nowy rok podatkowy z niezbędną wiedzą podatkową, która przełoży się na osiągane efekty biznesowe i pozwoli Wam się uchronić – przy naszej pomocy – od niekorzystnych skutków podatkowych.