kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.12.2019

Tagi:

Biuro wirtualne nie będzie adresem siedziby spółki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 13 listopada 2019 r. wyrok, w którym wypowiedział się na temat rejestracji spółek w biurach wirtualnych. W kontekście oszustw w podatku od towarów i usług, możliwość ta wywoływała wątpliwości u organów podatkowych. Wyrok jest niekorzystny dla podatników, co może definitywnie przekreślić sens działania biur wirtualnych dla podatników VAT.

 

Treść wyroku

 

            Spółka dla celów rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i w zakresie podatku VAT wskazała adres biura wirtualnego. Podatnik był uprawniony wyłącznie do posługiwania się adresem biura jako firmowym, gdzie odbierano jego korespondencję. Pod wskazanym adresem działało wiele firm, a spółka nie miała możliwości prowadzenia tam działalności. Organ podatkowy odmówił rejestracji w takim miejscu, uważając że siedzibą może być jedynie miejsce, gdzie przedsiębiorstwo jest zarządzane. Takim miejscem z kolei może być takie, w którym zapadają istotne decyzja dla zarządzania przedsiębiorstwem czy miejsce posiedzeń zarządu. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a gdy ten utrzymał decyzję organu podatkowego w mocy, także skargę kasacyjną.

            Sąd, odwołując się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2015 r., zgodził się jednak z organem podatkowym oraz sądem I instancji. Przypomniał, że adresem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT jest adres, gdzie faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa. W związku z tym za adres siedziby nie może uchodzić adres udostępniany wielu podmiotom dla umożliwienia rejestracji w KRS. Fakt, że dla potrzeby jej rejestracji w KRS siedziba spółki może być w biurze wirtualnym nie jest podstawą do przyjęcia fikcji wskazania tego adresu dla celów VAT.

 

Ocena wyroku

 

            Ze wskazanym wyrokiem należy się zgodzić. Wydaje się, że wykładnia przepisów jest zgodna z przepisami unijnymi, które nakazują badać rzeczywisty charakter siedziby. Konsekwentne badanie rzeczywistego charakteru siedziby może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z drugiej strony, można zastanawiać się czy faktycznie nie stworzono pozaustawowego kryterium pozwalającego na rejestrację spółki dla celów VAT. Przepis nie nakłada bowiem obowiązku posiadania rzeczywistej siedziby, a obowiązek taki został ustalony na podstawie innych ustaw. Ponadto, w przypadku świadczenia wielu usług informatycznych – cyfrowych konieczność wskazania rzeczywistej siedziby może być zupełną fikcją, nieprzystającą do obecnych realiów.

 

Skutki dla podatników

 

            Wyrok odnosi się wyłącznie do podatników, którzy nie mają możliwości prowadzenia działalności w danym miejscu. W związku z tym podatnicy, posiadający siedzibę w miejscu zamieszkania czy posiadający „biurko” w biurze nie powinni się obawiać. Treść wyroku przekreśla sens rejestracji spółki jedynie w biurze wirtualnym, gdzie wyłącznie odbierana jest korespondencja. Może to doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty oferujące takie usługi.

 

Źródło: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 listopada 2019 r. sygn. akt I FSK 1363/117