kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

24.07.2023 | Autor: Amelia Oleszczak

Tagi: , ,

Czy wiesz kiedy środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia?

Czynność egzekucyjna organu nie odniesie skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, gdy organ II instancji wyda decyzję reformatoryjną, w której określi podatnikowi stratę podatkową. W takiej sytuacji zastosowany środek…

4.04.2023 | Autor: Lidia Pawińska

Tagi: , ,

Okres pandemii nie zawiesił biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – przełomowa uchwała NSA w składzie 7 sędziów.

27 marca 2023 r. zapadła uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, która rozstrzyga największą w ostatnich kilku latach zagadkę w zakresie stosowania prawa podatkowego. Zagadkę, z jaką przyszło zmierzyć się…

2.11.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Falstart organów – czyli jak skutecznie przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2015 rok

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. To podstawowa zasada wynikająca z przepisów prawa podatkowego, która ma zapewnić…

17.10.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi: ,

Wszczynanie KKS przez organy – jak skutecznie walczyć z plagą niekompetentnych działań urzędników

W najbliższym czasie można spodziewać się zintensyfikowanych czynności organów w obszarze zobowiązań podatkowych powstałych w 2016 r. Działania te będą nakierowane w głównej mierze na przerwanie biegu przedawnienia w tych…

13.09.2022 | Autor: Marcin Konarski

Tagi:

Kiedy można wykreślić hipotekę przymusową? – czyli, jak skutecznie walczyć z egzekucją z nieruchomości

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi możliwość zabezpieczenia na nieruchomości dłużnika na wypadek niespełnienia przez niego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jest ona…

16.05.2022 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Prawo podatkowe a przepisy covidowe – czy przepisy pandemiczne mają wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?

Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego…

28.07.2021 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Nie musisz płacić najwyższej stawki podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obciąża zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Obciążenie nim tych ostatnich jest jednak nieporównywalnie większe. Skrupulatne przeanalizowanie własnej sytuacji prawno-podatkowej jest w stanie niemal pięciokrotnie zmniejszyć wielkość…

31.07.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Przedawnienie – nowe podejście…

Do tej pory organy praktykowały bardzo niekorzystne dla podatników działania polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa przed…

11.04.2019 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WYŁĄCZNIE do rąk pełnomocnika

Zawiadomienie powinno trafić do pełnomocnika podatnika, nawet jeżeli wydał je inny organ. W przeciwnym razie może nie dojść do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny…

7.06.2018 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Data wydania decyzji a określenie zobowiązania podatkowego

Data wydania decyzji.   Analizując postępowanie organów podatkowych z  przykrością zauważamy, że w dalszym ciągu wydają one decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Pomimo faktu, że upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niestety…

1.03.2018 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Postępowanie egzekucyjne. Sprawdź czy Twój podatek się przedawnił.

26 lutego 2018 r. NSA  wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17). Uchwałę ważną dla  podatników, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z nią w przypadku przerwania biegu terminu…

30.08.2017 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Wykreślenie hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego – sukces Kancelarii

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie, jaki Kancelaria Mariański Group osiągnęła w sprawie wykreślenia hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił naszą argumentację, uznając że nie…

15.02.2017 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

„Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków” – najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group

Z przyjemnością informujemy, że  do sprzedaży trafiła najnowsza publikacja ekspertów kancelarii Mariański Group „Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków”. Książka została wydana we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck i jest dostępna…

13.06.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wyrok NSA – wszczęcie postępowania karnoskarbowego może naruszać zasadę zaufania do organów

Urząd skarbowy wszczął wobec podatnika postępowania za 2007 rok pod koniec 2012 roku, na kilka tygodni przed upływem terminu przedawnienia. Niemal równocześnie wszczęto postępowanie karnoskarbowe aby zapobiec przedawnieniu. W związku…

25.02.2016 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Zmiany w regulacji przedawnienia – czy jednak wystarczające?

W ramach kolejnego podsumowania 120 Konferencji Podatkowej poświęconej ostatniej nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przedawnienia, koncentrując się na nowych i zmienionych rozwiązaniach, obowiązujących od 1…

29.01.2016 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Masz hipotekę przymusową? Urząd skarbowy nie sprzeda Twojej nieruchomości jeśli zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu!

Jednym ze sposobów w jaki fiskus może zabezpieczyć swoje wierzytelności jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowiących własność podatnika. Prawo to uprawnia fiskusa do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości,…

23.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przesłuchanie w charakterze podejrzanego – czyli dlaczego urząd postawi Ci zarzuty karne skarbowe przed końcem roku?

Stałą praktyką organów podatkowych i organów skarbowych stało się wszczynanie postępowań karnoskarbowych z końcem roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Dzięki takiemu zabiegowi organy przedłużają okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.…

8.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd będzie mógł dłużej kontrolować podmioty ze specjalnych stref ekonomicznych

Z dniem 6 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na skutek której wydłużeniu do 10 lat uległ termin przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego…

17.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegną przedawnieniu

Obecnie, zobowiązanie podatkowe przedawnia się, co do zasady, z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od tej…

11.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – urzędy nie będą miały już tak łatwo

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak…

10.12.2014 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nowe terminy przedawnienia od 2016 r.

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Projekt, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. …

20.10.2014 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – czy organ zawsze ma rację?

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak…