Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group.

Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego wg. rankingu “Rzeczpospolitej”. Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”, Kwartalnika „Doradca Podatkowy” oraz „Kancelaria Podatkowa w praktyce”.

Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Cezary Krysiak
doradca podatkowy

Doświadczony ekspert prawa podatkowego specjalizujący się w międzynarodowym prawie podatkowym, podatkach dochodowych, kwestiach oceny i mitygacji ryzyka podatkowego, związanego z przepisami przeciwko unikaniu opodatkowania oraz problematyce rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych.

Przez 12 lat był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (blisko 60 przeprowadzonych negocjacji) oraz porozumień i umów o wymianie informacji podatkowych (w tym FATCA oraz implementacja CRS), był również odpowiedzialny za negocjacje oraz implementację Konwencji MLI. Jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów nadzorował tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, implementację podatku od wydobycia niektórych kopalin czy podatku węglowodorowego. Sprawował również pieczę nad jednolitością wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych oraz przygotowaniu oraz implementacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR).

Przez wiele lat jako polski delegat współpracował z grupami podatkowymi Komitetu ds. Podatkowych OECD oraz Rady Unii Europejskiej, w tym w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz rozwiazywania międzynarodowych sporów podatkowych (MAP i arbitraż). Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komitetu Ekspertów ONZ ds. Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Podatkowych.

Doświadczony wykładowca. Prowadził wykłady z zakresu unikania podwójnego opodatkowania dla organów podatkowych czy zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, jako wykładowca na podyplomowych studiach podatkowych.

W latach 2010 – 2017 był członkiem i sekretarzem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Obecnie jest członkiem zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kontakt do mnie:

email phone

Tomasz Szymański
doradca podatkowy

Posiada rozległą praktykę w sporach prowadzonych przed organami podatkowymi. Przez 20 lat związany z administracją podatkową. W latach 2008-2015 kierował Izbą Skarbową w Łodzi, wcześniej Urzędem Skarbowym. Przed podjęciem współpracy z Mariański Group pracował w jednej z korporacji z tzw. wielkiej czwórki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematów związanych z kontrolą podatkową i podatkiem VAT.

Kontakt do mnie:

email phone

Konrad Dura
doradca podatkowy

Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

Kontakt do mnie:

email phone

Aneta Chałat
adwokat

Odpowiada za bieżącą obsługę przedsiębiorców i wspieranie ich w kontaktach z kontrahentami, sądami oraz organami administracji. Współtworzy i opiniuje umowy cywilnoprawne oraz dokumenty korporacyjne. Specjalizuje się w prawie procesowym, prawie gospodarczym i handlowym, prawie kontraktów budowlanych, a także w prawie własności intelektualnej.

Kontakt do mnie:

email phone

Bartosz Rodak
adwokat, doradca podatkowy

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego,  prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej. Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym (rozliczenia podatków i ceł), prawie nowych technologii i prawach człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Kontakt do mnie:

email phone

Ewelina Jankowska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych (firm m.in. z branży produkcyjnej, logistycznej, budowlanej oraz szkół wyższych). Specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu: podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kontakt do mnie:

email phone

Mariusz Miśkiewicz
starszy konsultant

W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów głównie w zakresie kwestii związanych z podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług, w tym sporządzaniem opinii podatkowych. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw uwzględniających zarówno podatkowe aspekty krajowe jak i transgraniczne, jak również kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Brał udział m.in. w projektach realizowanych na rzecz podmiotów z  branży IT, telekomunikacji, nieruchomości oraz budownictwa. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

Kontakt do mnie:

email phone

Marta Olewińska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych, w tym podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków dochodowych. Obsługa klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
aplikant radcowski

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, zdobyte w jednym z wiodących, międzynarodowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. W swojej praktyce zawodowej zajmował się również skomplikowanymi sporami cywilnymi wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Autor lub współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik konferencji i szkoleń.

Kontakt do mnie:

email phone

Martyna Derach
konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ponadto uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi.

Kontakt do mnie:

email phone

Łukasz Porada
konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców, w szczególności przygotowywaniem opinii i opiniowaniem dokumentów pod kątem podatkowym. Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Kontakt do mnie:

email phone