Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor UŁ, partner zarządzający w Mariański Group.

Założyciel Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji.

Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego wg. rankingu “Rzeczpospolitej” (2019, 2020, 2023).

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Monika Wolska-Bryńska
Menedżer w Zespole Postępowań

Menedżer w Zespole Postępowań. 

Radca prawny.  Odpowiada za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich – postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. Reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje w postępowaniach karno-skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Bartosz Rodak
adwokat, doradca podatkowy

Menedżer ds. Compliance w Zespole Doradztwa Prawnego. 

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego,  prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej. Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym (rozliczenia podatków i ceł), prawie nowych technologii i prawach człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
radca prawny

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, zdobyte w jednym z wiodących, międzynarodowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. W swojej praktyce zawodowej zajmował się również skomplikowanymi sporami cywilnymi wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Autor lub współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik konferencji i szkoleń.

Kontakt do mnie:

email phone

Lidia Pawińska
doradca podatkowy

Wspiera prowadzenie spraw klientów w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Uczestniczy w reprezentowaniu klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach podatkowych, gdzie przez kilka lat prowadziła postępowania podatkowe.

Kontakt do mnie:

email phone

Marcin Konarski
aplikant radcowski

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie spraw dotyczących kontroli podatkowych, a także postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ponadto uczestniczy w sporządzaniu opinii prawnych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz gospodarczym i handlowym.

Kontakt do mnie:

email phone

Amelia Oleszczak
praktykantka

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wspiera Zespół w bieżących pracach związanych z obsługą przedsiębiorców i prowadzeniem kontroli podatkowych. 

Kontakt do mnie:

email phone