Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy, adwokat, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner zarządzający w Mariański Group.

Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego wg. rankingu “Rzeczpospolitej”. Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego. W ramach aktywności zawodowej, jako Partner Zarządzający w Mariański Group zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”, Kwartalnika „Doradca Podatkowy” oraz „Kancelaria Podatkowa w praktyce”.

Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Magdalena Olszewska
Dyrektor Pionu Podatkowego

Doradca podatkowy.

Odpowiada za wsparcie klientów w bieżącym doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, restrukturyzacji i reorganizacji podatkowej, projektach transakcyjnych (M&A). Specjalizuje się również w szeroko pojętej windykacji poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów typu due diligence (w tym vendor due diligence), zarówno dla sektora Private Equity, jak i klientów korporacyjnych. Brała udział w projektach transakcyjnych dotyczących zbycia / nabycia istotnych aktywów majątkowych, w tym projektów nieruchomościowych. Wspiera klientów na różnych etapach negocjacji, w tym przy finalizowaniu umów sprzedaży.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu międzynarodowych i krajowych restrukturyzacji i reorganizacji (w tym w szczególności: połączenia, podziały, przekształcenia, aporty, podatkowe grupy kapitałowe).

Doświadczenie zdobywała w jednej z firm wielkiej czwórki, jednej z największych w Polsce i na świecie kancelarii prawnych, a także renomowanej, krajowej firmie doradztwa podatkowego.

Kontakt do mnie:

email phone

Monika Wolska-Bryńska
radca prawny

Menedżer w Zespole Postępowań

 

Kontakt do mnie:

email phone

Konrad Dura
doradca podatkowy

Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w trakcie sporów toczących się przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentował licznych klientów z branży paliwowej, budowlanej oraz działających w sektorze handlu elektroniką. Autor bądź współautor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego dla branży farmaceutycznej.

Kontakt do mnie:

email phone

Aneta Chałat
adwokat

Odpowiada za bieżącą obsługę przedsiębiorców i wspieranie ich w kontaktach z kontrahentami, sądami oraz organami administracji. Współtworzy i opiniuje umowy cywilnoprawne oraz dokumenty korporacyjne. Specjalizuje się w prawie procesowym, prawie gospodarczym i handlowym, prawie kontraktów budowlanych, a także w prawie własności intelektualnej.

Kontakt do mnie:

email phone

Bartosz Rodak
adwokat, doradca podatkowy

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego,  prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej. Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym (rozliczenia podatków i ceł), prawie nowych technologii i prawach człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Kontakt do mnie:

email phone

Wojciech Słapczyński
Associate

Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla spółek kapitałowych w formie komentarzy podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz innego rodzaju pism podatkowych. Uczestniczy w projektach związanych z compliance podatkowym, przeglądach podatkowych, przeprowadza też projekty typu „due diligence” oraz klasyfikuje towary i usługi dla celów podatku VAT. Specjalizuje się w projektach polegających na implementacji efektywnych podatkowo rozliczeń podatku VAT w instytucjach finansowych ‒ głównie projektach dotyczących kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży oraz importu usług. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze instytucji finansowych, w szczególności banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz spółek leasingowych. Swoje dotychczasowe ponad 10-letnie doświadczenie zdobywał w firmach wielkiej czwórki.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Mariusz Miśkiewicz
starszy konsultant

W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów głównie w zakresie kwestii związanych z podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług, w tym sporządzaniem opinii podatkowych. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw uwzględniających zarówno podatkowe aspekty krajowe jak i transgraniczne, jak również kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Brał udział m.in. w projektach realizowanych na rzecz podmiotów z  branży IT, telekomunikacji, nieruchomości oraz budownictwa. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

Kontakt do mnie:

email phone

Marta Olewińska
starszy konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową. Odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz. Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych, w tym podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków dochodowych. Obsługa klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
radca prawny

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, zdobyte w jednym z wiodących, międzynarodowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. W swojej praktyce zawodowej zajmował się również skomplikowanymi sporami cywilnymi wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Autor lub współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik konferencji i szkoleń.

Kontakt do mnie:

email phone

Martyna Derach
konsultant

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ponadto uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi.

Kontakt do mnie:

email phone