Autorzy

prof. dr hab. Adam Mariański
Partner Zarządzający w Kancelarii Mariański Group

Doradca podatkowy; adwokat; partner zarządzający Kancelarii Mariański Group; profesor UŁa i Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Członek rady nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, wcześniej Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji.

Uznany ekspert z zakresu prawa podatkowego, wielokrotnie wybierany najlepszym doradcą podatkowym w rankingach „Rzeczypospolitej”. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego, finansów publicznych oraz prawa gospodarczego. Autor ponad 250 publikacji.

Powszechnie rozpoznawany doradca polskich firm rodzinnych. Aktywnie uczestniczył w procesie ustanowienia fundacji rodzinnych w polskim porządku prawnym. Główny ekspert Senatu w procesach legislacyjnych dotyczących firm rodzinnych, w tym zwłaszcza fundacji rodzinnej.

Kontakt do mnie:

email phone

Monika Wolska-Bryńska
Menedżer w Zespole Postępowań

Menedżer w Zespole Postępowań. 

Radca prawny.  Odpowiada za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich – postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. Reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje w postępowaniach karno-skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym.

 

Kontakt do mnie:

email phone

Bartosz Rodak
adwokat, doradca podatkowy

Menedżer ds. Compliance w Zespole Doradztwa Prawnego. 

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego,  prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej. Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym (rozliczenia podatków i ceł), prawie nowych technologii i prawach człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Kontakt do mnie:

email phone

Dawid Tomaszewski
radca prawny

Posiada doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, zdobyte w jednym z wiodących, międzynarodowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. W swojej praktyce zawodowej zajmował się również skomplikowanymi sporami cywilnymi wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Autor lub współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnik konferencji i szkoleń.

Kontakt do mnie:

email phone

Lidia Syrek-Gerstenkorn
doradca podatkowy

Wspiera prowadzenie spraw klientów w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Uczestniczy w reprezentowaniu klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach podatkowych, gdzie przez kilka lat prowadziła postępowania podatkowe.

Kontakt do mnie:

email phone

Marcin Konarski
aplikant radcowski

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie spraw dotyczących kontroli podatkowych, a także postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ponadto uczestniczy w sporządzaniu opinii prawnych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz gospodarczym i handlowym.

Kontakt do mnie:

email phone

Amelia Oleszczak
praktykantka

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wspiera Zespół w bieżących pracach związanych z obsługą przedsiębiorców i prowadzeniem kontroli podatkowych. 

Kontakt do mnie:

email phone