kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.03.2024

Tagi:

Coraz mniej interpretacji – dlaczego organy nie wspierają podatników?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił w ubiegłym roku wydania ponad 1,3 tys. interpretacji indywidualnych, a w 999 przypadkach umorzył już rozpoczęte postępowania. Dodatkowo, ponad 4,7 tys. wniosków pozostało bez rozpatrzenia Dyrektora KIS. Wydano zaledwie ponad 23,2 tys. interpretacji indywidualnych, co stanowi aż o ponad tysiąc mniej interpretacji, niż rok wcześniej. Oprócz tego, od lipca do grudnia 2023 r., Dyrektor KIS wydał 22 wiążące informacje akcyzowe (WIA), 693 informacje taryfowe (WIT) i 8 o pochodzeniu (WIP).

 

Przy takich statystykach warto zapytać – dlaczego wykorzystywane są wszelkie możliwe środki, aby uniknąć odpowiedzi na zadawane pytania? Co ma na celu takie działanie? Co oznacza ono dla podatników?

 

Czego unikają organy?

 

Badając statystyki dojść można do wniosku, iż najczęściej odmowa wydania interpretacji indywidualnej dotyczy kwestii związanych z tym, czy działalność podatnika ma charter badawczo-rozwojowy. Jest to kluczowe dla zastosowania ulgi B+R i IB BOX. Szczególnie, iż ulga IB BOX podlega preferencyjnej – 5% – stawce podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zainteresowaniem KIS nie cieszą się również zapytania o skomplikowane stany prawne, szczególnie z restrukturyzacją lub problematyką fundacji rodzinnych w tle.

Z kolei, jeśli chodzi o wiążące informacje akcyzowe, Dyrektor KIS wydał ich zaledwie 22, gdzie samych wniosków w tej kwestii złożono do niego 181. W 61 przypadkach organ odmówił wydania WIA, a w 46 – pozostawił wniosek lub sprawę bez rozpatrzenia. Jeśli chodzi o WIT, statystyka wygląda lepiej, gdyż przy 999 złożonych wnioskach – wydano w tym zakresie 693 decyzje. Natomiast, przy WIP – ponownie rankingi są niepokojące, bowiem wydano ich tylko 8 na 40 złożonych wniosków.

Spadek liczby wiążących informacji stawkowych organy tłumaczą, uprzednio wydaną ich już znaczną liczbą, co powoduje, iż podatnicy mają rozległą wiedzę w tym obszarze.

Oportunizm organu przejawia się także w licznych, bardzo złożonych wezwaniach do uzupełnienia wniosków, które mają często na celu nie wyjaśnienie stanu faktycznego w sposób prawidłowy, lecz znalezienie jak największej ilości punktów mogących stanowić podstawę do odmowy wydania interpretacji, czy pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jak bronić swoich praw?

 

Warto  skorzystać ze środków zaskarżenia, co potwierdzają także w tym względzie statystyki. Sądy administracyjne, bowiem coraz częściej uwzględniają argumentację podatników i nakazują wydanie interpretacji.

Ponadto, dużo spraw kończy się pomyślnym finałem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

 

Przepisy są coraz bardziej skomplikowane nie tylko dla podatnika …

 

            Z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej korzystają też same organy podatkowe. Tylko w 2023 r. KIS pomogła przez telefon 1606 razy pracownikom sal obsługi w urzędach skarbowych.

Dodatkowo, skarbówka korzystała z innych dróg pozyskania informacji, mianowicie zwracała się do dyrektora KIS o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji towarów i usług (CN, PKOB i PKWiU) na potrzeby ustawy o VAT. W samym 2023 r. wpłynęło do dyrektora KIS 70 wniosków w tym zakresie.

Organy podatkowe pytały KIS najczęściej o:

  • suplementy diety, ziarna i nasiona (kukurydza, soja, konopie),
  • najem,
  • sprzątanie,
  • usługi artystyczne, budowlane,
  • produkcję kanapek isushi oraz sprzedaż gotowych posiłków (tzw. dieta pudełkowa).

Podsumowując

W dobie nieustannych zmian przepisów i regulacji prawnych, zawiłych rozwiązań przejściowych i bardzo zindywidualizowanych stanów faktycznych, takie środki jak interpretacje indywidualne niewątpliwie chronią podatnika, dając mu pewność i legitymację
do działania we wskazany w nich sposób.

Warto, więc korzystać z omawianych środków, nie zważając na utrudnienia w ich wydaniu forsowane przez KIS, i walcząc o swoje prawa nawet przed WSA i NSA.

Dodatkowo, mając na uwadze złożoność aktualnie obowiązujących stanów prawnych, jak i konieczność ujęcia we wniosku aspektów niezbędnych, aby wydana interpretacja rzeczywiście zabezpieczała interesy podatnika, wskazane jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika.