kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.10.2014

Tagi:

Nie rezygnuj z udziału w czynnościach kontrolnych!

Po rozpoczęciu kontroli podatkowej pracownicy organu podatkowego przedkładają do podpisu szereg dokumentów – jednym z nich jest „Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych”.

 

Po pierwsze, nie ma obowiązku podpisywania takiego pisma. Rezygnacja z uczestnictwa w czynnościach kontrolnych jest prawem, nie obowiązkiem podatnika.

 

Po drugie, rezygnacja taka niesie za sobą także inne konsekwencje.

Zgodnie z art. 285b Ordynacji podatkowej kontrola lub poszczególne czynności kontrolne – za zgodą kontrolowanego – mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

Zatem sam fakt zrezygnowania przez podatnika z udziału w czynnościach kontrolnych spowoduje, że dokumenty za kontrolowany okres zabrane zostaną do siedziby urzędu, o czym podatnik najczęściej nie jest pouczony przed podpisaniem takiego oświadczenia.

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać wiedzę, jak reagować na żądania urzędu skarbowego, który wszczął kontrolę w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika pozwoli uniknąć wielu problemów i pozwoli na niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej.