kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

8.02.2016

Tagi:

Dlaczego warto wystąpić o Wiążącą Informację Akcyzową (WIA)?

Na wstępie wyjaśnić należy, czym jest Wiążąca Informacja Akcyzowa i czym różni się ona od interpretacji indywidualnej.

 

WIA określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych.

 

Natomiast interpretacje indywidualna stanowi wykładnię przepisów prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe, w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

WIA została wprowadzona do ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r. jednak w całym 2015 roku uzyskano jedynie 66 WIA. Może wynikać to z braku świadomości podatników na temat tego, czym jest WIA i jaką ochronę daje ona podatnikowi, który ją uzyska.

 

WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu na rzecz którego została wydana. WIA nie ma jednak mocy wstecznej, wiąże organy tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA została wydana.

Uzyskanie tylko WIA lub tylko interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego nie daje jednak pełnej ochrony, a w pewnych sytuacjach w żadnym stopniu nie spełnia funkcji gwarancyjnej. Dopiero WIA w połączeniu z interpretacją indywidualną dają całokształt wiedzy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obowiązków z niej wynikających w zakresie danego wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

O wydanie WIA należy wystąpić przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ w przypadku gdy podatnik posiada już interpretację indywidualną dotyczącą tego samego wyrobu organ celny obowiązany jest z mocy prawa odmówić wydania WIA.

 

Zatem w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, a dopiero po uzyskaniu WIA określającej kod klasyfikacji taryfowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, można wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do danego wyrobu.

Aby WIA oraz interpretacja indywidualna spełniały swoje funkcje, wnioski powinny zostać sporządzone przez fachowego doradcę oraz dotyczyć zdarzeń przyszłych. Należy pamiętać, że błędne przygotowanie wniosków o WIA oraz interpretację indywidualną nie tylko nie daje ochrony, ale także zwiększa ryzyko kontroli.