kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.01.2020

Tagi: , ,

Pakiet Quick Fixes – jakie regulacje wprowadza dyrektywa Rady UE nr 2018/1910?

Dyrektywa Rady UE nr 2018/1910 obejmuje przepisy odnoszące się do transakcji łańcuchowych, warunków umożliwiających zastosowanie stawki 0% oraz procedur magazynów call-off stock. Rozporządzenie 2018/1912 wprowadza z kolei nowe regulacje w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz szczegółowych danych dotyczących ewidencji prowadzonej przez podatników uczestniczących w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Transakcje łańcuchowe – lepiej zachować ostrożność                

              

Podatnik powinien zachować szczególną staranność w przypadku stosowania przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych. Ministerstwo Finansów rekomenduje stosowanie przepisów dyrektywy ze względu na to, że bierze w nich udział co najmniej trzech podatników z różnych państw członkowskich. Przedsiębiorca musi tym samym wziąć pod uwagę nie tylko to, które przepisy są dla niego bardziej korzystne, ale również to czy przepisy Dyrektywy zostały wdrożone w państwie członkowskim kontrahenta.   

 

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że Dyrektywa odnosi się do transakcji łańcuchowych wyłącznie pomiędzy kontrahentami z państw członkowskich. Oznacza to, że import i eksport towarów nadal będzie objęty obecnie funkcjonującymi przepisami.

 

Zmiany w procedurze magazynu call-off stock

 

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy 2018/1910 dotyczących procedury magazynu typu call-off stock musi spełnić obligatoryjnie następujące warunki:

  • być zarejestrowanym podatnikiem VAT UE (może być to też osoba trzecia działająca na jego rzecz), który przemieszcza towary z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy na późniejszym etapie;
  • nie może posiadać siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium kraju;
  • podatnik VAT, na rzecz którego przemieszczane są towary jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa oraz numer identyfikacyjny są znane podatnikowi przemieszczającemu własne towary już w momencie rozpoczęcia ich transportu;
  • przemieszczanie towarów powinno zostać zarejestrowane w specjalnie do tego prowadzonej ewidencji, której wymogi zawiera rozporządzenie 2018/1912 oraz podawać numer identyfikacyjny podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są przemieszczane.

 

Warunki do zastosowania stawki 0%

 

Warunkiem do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia czyli stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest posiadanie przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego VAT oraz złożenie prawidłowej informacji podsumowującej. Nabywca musi znajdować się w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów. Z uwagi na to, że obecnie w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług te obowiązki zostały już uregulowane wywiązanie się z nich przez podatnika nie powinno sprawiać problemu.

Mniej korzystne jest w tej kwestii rozporządzenie wykonawcze 2018/1912. Wprowadza ono wzruszalne domniemania odnoszące się do dowodów wymaganych do zastosowania stawki 0%. Na szczęście dostawca będzie mógł udowodnić, że warunku te zostały spełnione. Podstawą będą dotychczasowe przepisy ustawy o VAT.