kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.12.2014

Tagi:

Kiedy organ może odmówić podatnikowi wglądu w akta sprawy podatkowej?

Znajomość zawartości akt sprawy podatkowej ma dla podatnika niebagatelne znaczenie. Od tego, co znajduje się w aktach sprawy podatkowej zależy jaka decyzja zostanie wydana. Jeśli w aktach nie ma dowodu korzystnego dla podatnika, organ nie będzie mógł oprzeć się na nim w rozstrzygnięciu sprawy.

 

Sprawy podatkowe, z uwagi na zakres czasowy i charakter obowiązków związanych z podatkami, to sprawy w których akta są bardzo obszerne – ilość dokumentów, pism, stanowisk, analiz, wyliczeń, może przyprawić o ból głowy. Zapamiętanie wszystkich dokumentów, liczb, dowodów może być niemożliwe. Dlatego też przepisy przewidują, że podatnik ma prawo wglądu w akta sprawy w każdej chwili, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (w tym uwierzytelnionych).

 

W praktyce zdarza się, że organy podatkowe utrudniają zapoznanie się z aktami (twierdząc, że można tego dokonywać np. w określonych terminach), a nawet odmawiają do nich wglądu, lub też sporządzenia kopii. W większości sytuacji taka odmowa jest całkowicie bezprawna. Wynika to z tego, że odmowa ze strony organu dla prób zapoznania się z aktami sprawy może mieć miejsce w stosunku do dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. W każdej innej sytuacji odmowa jest niedopuszczalna.

 

Co ma zrobić podatnik gdy organ odmawia mu wglądu w akta? W pierwszej kolejności powinien się domagać wydania pisemnego postanowienia w przedmiocie odmowy. Postanowienie to powinno określać, dlaczego niemożliwy jest wgląd w akta, albo sporządzenie ich kopii. Od postanowienia takiego stronie przysługuje zażalenie.

 

W przygotowaniu zażalenia niezbędna może się okazać profesjonalna pomoc – określenie co jest informacją niejawną lub co może zostać wyłączone z akt sprawy wymaga wiedzy prawniczej i przeanalizowania szeregu okoliczności. Zawodowiec, który zajmuje się sprawami podatkowymi jest w stanie ocenić, czy odmowa udostępnienia akt była zgodna z prawem i w razie potrzeby podjąć potrzebne kroki w celu ochrony podatnika.