kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.05.2016

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii – podatnik obroniony przed bezprawnym stosowaniem przez organy podatkowe sankcji z art. 108

Organ podatkowy wydał wobec podatnika decyzję określającą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i orzekającą o obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT.

W ocenie organu usługi świadczone przez podatnika i opodatkowane stawką 23% były w rzeczywistości zwolnione od podatku. Wobec czego organ podatkowy zakwestionował podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z tymi usługami oraz orzekł o obowiązku zapłaty sankcyjnego podatku z art. 108 w kwocie ponad 300.000 zł w związku z wystawieniem faktur z podatkiem VAT w sytuacji gdy zdaniem organu usługi te były zwolnione.

Kancelaria podnosiła zarzut, że co do opodatkowania tego rodzaju usług istniał w dacie wystawiania faktur oraz istnieje nadal spór co do tego, czy są one zwolnione z VAT czy opodatkowane stawką 23%. Podatnik nie chcą narażać się na negatywne konsekwencje w przypadku niesłusznego zastosowania zwolnienia zastosował zasadę in dubio pro fisco i zapłacił podatek w zależności od przyjętej interpretacji przepisów w wysokości prawidłowej lub wyższej. W tej sytuacji karanie podatnika sankcją z art. 108 ustawy o VAT godziło nie tylko w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego ale również w cel jakiemu służy przepis art. 108 ustawy o VAT (art. 203 dyrektywy)

 

Argumentacja Kancelarii nie spotkała się z aprobatą organu wyższej instancji, który w całości utrzymał decyzję urzędu skarbowego. Kancelaria zaskarżyła tą decyzję do sądu administracyjnego.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze I SA/Łd 139/16 zgodził się z argumentacją Kancelarii i przyznał rację podatnikowi.

 

Sąd stwierdził, że uzasadnione są zarzuty skargi, że organy błędnie przyjęły, że świadczone przez podatnika usługi podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Skutkiem błędu organu było nieuzasadnione odmówienie skarżącemu odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia spornych usług oraz nieuzasadnione przyjęcie, że wystawione faktury nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, a zatem nieuzasadnione zastosowanie sankcji z art. 108 VAT.

 

Powyższe było podstawą do uchylenia nie tylko zaskarżonej decyzji ale również poprzedzającej ją decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

 

Jak widać warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sporze z organem oraz walczyć o swoje prawa w sądzie administracyjnym w sytuacji gdy organ podatkowy wyższej instancji utrzymuje w mocy niekorzystną dla nas decyzję.