kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.09.2017

Tagi:

Kolejny sukces Kancelarii w zakresie podatku akcyzowego

 

Miło nam poinformować, iż reprezentując naszego Klienta w sporze z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej udało nam się doprowadzić do uchylenia niekorzystnej dla Niego interpretacji indywidualnej. Tym samym zostało potwierdzone nasze stanowisko, co do niezgodności z prawem UE przepisów, które ograniczają możliwość wnioskowania o zwrot akcyzy tylko przez podatnika i pierwszego pośrednika.

 

Stan faktyczny

Organ interpretacyjny stwierdził w zaskarżonej do WSA w Bydgoszczy interpretacji indywidualnej, iż wniosek o zwrot akcyzy mogą złożyć tylko podmioty, które dokonały zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu celnego jako podatnicy akcyzy (podatnik), a następnie dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu tych wyrobów oraz podmioty, które nabyły te wyroby od podatnika podatku akcyzowego (pierwszy pośrednik) i następnie dokonały ich wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu.

 

Stanowisko Skarżącego

Nie zgadzając się z takim ujęciem przedmiotowego problemu i dostrzegając niezgodność prawa na poziomie krajowym tj. ustawy o podatku akcyzowym z regulacjami unijnymi zaskarżyliśmy uzyskaną interpretację indywidualną.

 

Uwzględnienie stanowiska Skarżącego przez Sąd

W związku z podzieleniem argumentacji Strony, co do niezgodności prawa krajowego z regulacjami na poziomie unijnym WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 19 września 2017 r. uwzględnił naszą skargę i uchylił zaskarżoną interpretację. Doszedł jednocześnie do przekonania, iż słuszne są argumenty strony Skarżącej i ma ona rację w kwestii braku możliwości ograniczania wyłącznie do podatnika akcyzy i pierwszego pośrednika w łańcuchu dostaw, możliwości wnioskowania o zwrot akcyzy.

 

Przedmiotowy wyrok stanowi kamień milowy dla podmiotów, które w łańcuchu dostaw wyrobów akcyzowych chcą uzyskać zwrot uiszczonej akcyzy po spełnieniu właściwych warunków zastrzeżonych przepisami prawa, a odmawia im się tej możliwości ze względu pozycję w jakiej występują w dokonywanych transakcjach.

W związku z podzieleniem argumentacji Strony, co do niezgodności prawa krajowego z regulacjami na poziomie unijnym WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 19 września 2017 r. uwzględnił naszą skargę i uchylił zaskarżoną interpretację. Doszedł jednocześnie do przekonania, iż słuszne są argumenty strony Skarżącej i ma ona rację w kwestii braku możliwości ograniczania wyłącznie do podatnika akcyzy i pierwszego pośrednika w łańcuchu dostaw, możliwości wnioskowania o zwrot akcyzy.

 

Przedmiotowy wyrok stanowi kamień milowy dla podmiotów, które w łańcuchu dostaw wyrobów akcyzowych chcą uzyskać zwrot uiszczonej akcyzy po spełnieniu właściwych warunków zastrzeżonych przepisami prawa, a odmawia im się tej możliwości ze względu pozycję w jakiej występują w dokonywanych transakcjach.

Podsumowując

Stanowisko Skarżącego

Nie zgadzając się z takim ujęciem przedmiotowego problemu i dostrzegając niezgodność prawa na poziomie krajowym tj. ustawy o podatku akcyzowym z regulacjami unijnymi zaskarżyliśmy uzyskaną interpretację indywidualną.