kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.04.2024

Tagi:

KSeF – termin wejścia w życie odległy – ale czy aż tak?

KSeF to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Ma on zastąpić prawie w całości tradycyjne papierowe oraz elektroniczne faktury.

Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne. Od 01 lipca 2024 r. KSeF miał być obowiązkowy – z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT, gdzie wprowadzenie tego systemu planowano na 01 stycznia 2025 r.

Plany te okazały się jednak nieaktualne, o czym na początku bieżącego roku poinformował minister finansów, uzasadniając takie działania koniecznością przeprowadzenia audytu systemu.

Podczas dzisiejszego briefingu minister finansów Andrzej Domański podał, iż audyt wykazał liczne błędy systemowe KSeF. Stąd, wprowadzenie go w tej formie, groziłoby paraliżem gospodarki.

Konieczne jest rozpoczęcie całego procesu niemalże od początku. Od zbudowania nowej architektury systemu, która z kolei będzie podstawą do opracowania nowego oprogramowania. W tak zaistniałej sytuacji zdecydowano się na dwa terminy wdrożenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, tj.:

  • dla firm o przychodach ponad 200 mln zł KSeF stanie się obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.,
  • dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 r.

Dotychczasowe konsultacje pokazały, jak liczne wątpliwości budzi sam system i ile praktycznych aspektów nie zostało uregulowanych pod kątem korzystania z niego. Efektem tych działań jest opublikowany na początku kwietnia – projekt założeń przepisów o KSeF (na razie bez daty wejścia w życie), gdzie uregulowano m.in. dodatkowo następujące kwestie:

  • możliwość wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności;
  • możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe: ceny jednostkowe i ilość towarów lub usług (dla wybranych towarów lub usług);
  • odroczenie terminu wprowadzenia kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.;
  • możliwość wystawienia przez sprzedawcę  faktur w trybie offline – sprzedawca będzie mógł je wystawiać w dowolnej formie z kodem QR i dopiero następnego dnia przesłać do KSeF.

Podsumowując

Podkreślić trzeba, że system już działa i można korzystać z jego funkcjonalności. Warto, więc wykorzystać ten dodatkowy czas na przygotowanie się do tego, co nieuniknione, testując KSeF oraz dostosowując strukturę firmy do użytkowania go.

Sam system to nie tylko „nakładka na program księgowy”. To przede wszystkim ewolucja w rozliczeniach podatników, która wymaga również wprowadzenia odpowiednich procedur prawnych (w tym m.in. obiegu dokumentów), aby firma sprawnie wdrożyła system, a następnie prawidłowo go stosowała.