kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.04.2024

Tagi: , , ,

Naruszenia w gromadzeniu materiału dowodowego mają znaczenie! Mariański Group wygrywa kolejną sprawę przed WSA.

Kancelaria Mariański Group po raz kolejny udowodniła przed wojewódzkim sądem administracyjnym (WSA), że wybór drogi na skróty przy gromadzeniu materiału dowodowego przez organy podatkowe nie może doprowadzić do określenia zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynika z deklaracji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do naszego twierdzenia, zgodnie z którym, jeśli do kompleksowego wyjaśnienia sprawy konieczne jest ustalenie brzmienia przepisów prawa państwa obcego, organy podatkowe nie mogą pomijać tej czynności dowodowej. Nie ma podstaw do automatycznego przyjęcia za oczywiste kwestii, które nie zostały dostatecznie wyjaśnione.

Sądy administracyjne coraz częściej w wydawanych orzeczeniach zwracają uwagę, że ciężar dowodowy w postępowaniach podatkowych spoczywa na organach, a wymiar podatku nie może następować na podstawie powierzchownie przeprowadzonego postępowania dowodowego. Takie rozstrzygnięcia dają podatnikom nadzieję i pokazują, że o sprawę należy walczyć do końca.

Uchylenie decyzji organu podatkowego przez sąd administracyjny powoduje, że konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy przez organ podatkowy. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że niektóre z czynności organów nie wywołują skutków, a zobowiązanie uległo przedawnieniu. W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma już możliwości uzupełniania materiału dowodowego, a na ponowne rozstrzygnięcie jest już za późno. Warto więc przeanalizować sprawę całościowo, by w pełni ochronić prawa podatnika.