kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.08.2018

Tagi: , ,

NOP. Nowa Ordynacja podatkowa.

Projekt NOP


Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana przez Ministra Finansów w 2014r. zakończyła prace. Efektem prac jest projekt „Nowej Ordynacji Podatkowej” (NOP). Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu nowej ustawy podatkowej. Aktualnie obowiązująca ordynacja podatkowa została uchwalona w 1997r. i w dużej mierze nie przystaje już do otoczenia gospodarczego  i prawnego, w tak dużej mierze determinowanego ustawodawstwem i orzecznictwem europejskim. Dlatego wszyscy, którzy na co dzień zajmują się podatkami, w tym oczywiście przedsiębiorcy tak wielką wagę ale i nadzieje pokładają w uchwaleniu fundamentalnego dla prawa podatkowego aktu prawnego.

W najbliższych artykułach chciałbym przybliżyć wybrane i najciekawsze rozwiązania proponowane w NOP. Ustawodawca przedstawił dwa podstawowe cele projektowanej ustawy, którymi są:

  •   ochrona praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, oraz
  • zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Po pierwsze, chodzi o złagodzenie nadmiernego rygoryzmu organów podatkowych w stosunku do podatnika. Cel ma być osiągnięty m.in. przez określenie zasad ogólnych prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacje), normatywny katalog praw i obowiązków podatnika, limit terminu przedawnienia, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu administracyjnego.  

Po drugie, NOP ma zapewnić uzyskanie wpływów podatkowych na zakładanym poziomie. Oznacza to z kolei m.in. działania organów podatkowych przeciw zjawiskom agresywnej optymalizacji podatkowej, czy doskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciw opodatkowaniu.

 

W kolejnych odsłonach przedstawię, w szczególności:

  •  instytucje ogólnego prawa podatkowego, zupełnie nowe, nie znane w dotychczasowej ordynacji podatkowej,
  • instytucje już istniejące ale całkowicie przebudowane.

Podsumowując

Czekaja nas duże zmiany, wszystko też wskazuje na zmiany w dobrym kierunku. Zapowiada się, że wreszcie doczekamy się ustawy podatkowej na europejskim poziomie, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom, przede wszystkim podatników. Jednak przed nami długa droga (choć Minister Finansów zapowiada, że NOP wejdzie w życie 01.01.2020r.) szczególnie ta ustawodawcza i obawa przed przysłowiowym „majstrowaniu” przy ustawie.