kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.12.2014

Tagi:

Nowe terminy przedawnienia od 2016 r.

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Projekt, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.  zakłada wprowadzenie wielu zmian, które wydatnie przyczynią się do poprawy sytuacji podatników.

 

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenia maksymalnego okresu, o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawieszeniem lub przerwaniem jego biegu.

 

Obecnie Ordynacja podatkowa nie przewiduje ograniczeń czasowych w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia (oczywiście jeśli spełnione są przesłanki zawieszenia). Przerwanie biegu przedawnienia, np. w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony, powoduje natomiast, że okres 5 letni rozpoczyna bieg od początku. Takie ukształtowanie przepisów daje organom podatkowym możliwość przedłużania w nieskończoność momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, np. poprzez dokonywanie każdorazowo przed upływem 5 lat skutecznego zajęcia egzekucyjnego. Nowelizacja ma rozwiązać ten problem poprzez ograniczenie możliwości przedłużenia terminu przedawnienia o maksymalnie 3 lata. Zobowiązanie podatkowe przedawni się zatem najpóźniej z upływem 8 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Wejście zmian w życie nie jest jednak przesądzone. Projekt musi przejść jeszcze drogę legislacyjną, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na temat losów projektu, które będą pojawiać się na blogu kontrolapodatkowa.pl.