kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

5.03.2020

Tagi: ,

Pierwsze wznowienia postępowań po wyroku TSUE ws. Glencore

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore Agriculture Hungary może być ważny dla wielu podatników. Trybunał zakwestionował w nim praktyki organów podatkowych, ograniczających prawo do obrony podatników, co dało prawo do wzruszania zakończonych postępowań podatkowych. Pierwsi klienci kancelarii Mariański Group otrzymali już postanowienia o wznowieniu ich postępowań.

Wyrok TSUE z 19 października 2019 r. dotyczył spółki, w której postępowaniu organy podatkowe dołączały dokumenty z innych postępowań. W decyzji wobec spółki organ oparł swoje rozstrzygnięcie na decyzjach wydanych wobec innych podmiotów. Miało to być dowodem na ich uczestniczenie w oszustwie w podatku VAT i niedochowaniu należytej staranności. Podatnik nie miał możliwości odnieść się do ustaleń zebranych w innych postępowaniach, gdyż nie był ich stroną. W związku z tym TSUE stwierdził, że podatnicy powinni mieć wgląd w akta tak, by móc skutecznie przedstawiać swoje racje. Organy podatkowe nie mogą też bezkrytycznie uwzględniać materiałów dowodowych z innych postępowań, dotyczących innych osób niż podatnik. Odbiera to bowiem podatnikom prawo do obrony, które jest fundamentalnym prawem każdej osoby.

Zgodnie z polskimi przepisami, wyrok ten był podstawą do wznowienia zakończonych postępowań podatkowych, co można było robić do 15 stycznia. Kancelaria Mariański Group wnosiła wnioski o wznowienie postępowań w imieniu swoich klientów. W pierwszych sprawach zaczęły już spływać pozytywne odpowiedzi organów podatkowych, gdzie postępowania zostały wznowione. Daje to szanse podatnikom na podważenie decyzji podatkowych o negatywnej treści i ewentualnie odzyskanie zapłaconego podatku.

Niestety, podatnicy którzy nie zdążyli złożyć wniosku o wznowienie postępowania do 15 stycznia nie mają już takiej możliwości. Jeśli jednak złożono wniosek, lecz brakuje profesjonalnego wsparcia w postępowaniu, zachęcamy do kontaktu z ekspertami kancelarii Mariański Group.