kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.10.2014

Tagi:

Masz prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego

Zarówno organy podatkowe jak i organy kontroli skarbowej mają obowiązek zawiadomienia podatnika o prawie wypowiedzenia się co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ponieważ informacja taka poprzedza zazwyczaj wydanie decyzji stanowi jednocześnie sygnał dla podatnika, że postępowanie znajduje się na etapie końcowym. Co ważne, podatnik ma wówczas prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym (przede wszystkim chodzi o przejrzenie akt sprawy), ale także prawo do zainicjowania wszelkich środków dowodowych. Może zatem wnioskować o przesłuchanie świadków, oględziny, czy też załączyć dodatkowe dokumenty. Materiały te powinny zostać wówczas przeanalizowane przez organ podatkowy. Wreszcie prawem podatnika jest możliwość wypowiedzenia się co do materiału dowodowego, czego można dokonać pisemnie bądź ustnie do protokołu w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym.

Podjęcie decyzji co do zainicjowania przeprowadzenia dodatkowych dowodów powinno wynikać z przyjętej taktyki postępowania. Trzeba pamiętać, że dowody te można przeprowadzić zarówno w trakcie postępowania przed organem pierwszej instancji, jak i także w drugiej instancji.

Ponadto należy zwrócić uwagę, ze podatnik ma jedynie 7 dni na zapoznanie się z materiałem zgromadzonym w sprawie i wypowiedzenie się co do niego.

Jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób sformułować wnioski dowodowe lub ocenić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika posiadającego doświadczenie w prowadzeniu sporów z administracją podatkową.