kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.01.2019

Tagi: , , , ,

Rewolucyjne zmiany w podatkach. Warsztaty 31/01/2019. Zapraszamy.

Mariański Group & Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. rewolucyjnych zmian w podatkach w 2019 r.
 
Spotkanie poprowadzi Krzysztof Wiśniewski – doradca podatkowy, praktyk, Dyrektor Departamentu Podatków w Mariański Group.
 
Podczas szkolenie omówimy na przykładach najnowsze zmiany w podatkach, które powinien poznać każdy przedsiębiorca. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji na adres: rejestracja@larr.lodz.pl (w tytule należy wpisać „Akademia Przedsiębiorcy styczeń”).
 

Zakres merytoryczny będzie obejmował m.in.:

 I. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r.  mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorców

1. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła – zmiana zasad poboru podatku i weryfikacji beneficjentów, stosowanie kopii certyfikatów rezydencji, pojęcie beneficial owner.
2. Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
3. Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał
4. Zmiany w zakresie nabywania wierzytelności.
5. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych
w działalności gospodarczej.
6. Podatek od przychodów z budynków czyli „dawny” podatek od nieruchomości komercyjnych.
7. Wprowadzenie tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (stawka 5 %)
8. Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym
9. Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników
10. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)

II. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

1. Zmiany progów dokumentacyjnych,
2. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia,
3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej,
4. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours
5. Zwolnienia dla podmiotów krajowych,
6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej,
7. Warunki stosowania korekty cen transferowych.

III. Podatek VAT 2019

  1.  Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT
  2.  Nowe zasady opodatkowania bonów
  3.  Nowe zasady korekt VAT,
  4.  Nowa struktura JPK_VAT – likwidacja deklaracji VATowskich