kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.07.2018

Tagi:

Split payment

Dzisiaj, w dniu 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie kolejna regulacja – mechanizm podzielonej płatności (split payment). Regulacja mająca na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. Przepisy  uchwalone w ustawie z 15 grudnia 2017 r., wciąż wywołują zażarte spory co do ich skuteczności oraz potencjalnie negatywnego wpływu na płynność finansową przedsiębiorstw.


Mechanizm podzielonej płatności

Istotą mechanizmu jest utworzenie przez bank osobnego konta VAT dla przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zrealizować zapłatę przez przelew bankowy z wykorzystaniem split payment, to część wynagrodzenia odpowiadająca wysokości kwoty VAT w danej transakcji trafi na konto VAT. Natomiast kwota netto trafi bezpośrednio na „zwykłe” konto przedsiębiorcy. Split payment może być realizowane wyłącznie w transakcjach między podatnikami VAT, rozliczanych w polskiej walucie. Jak wyżej zauważono, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obligatoryjne. Ustawodawca zachęca jednak do jego stosowania określonymi przywilejami.


Solidarna odpowiedzialność z nabywcą, karne odsetki i sankcje VAT – wyłączenia.

Przede wszystkim względem przedsiębiorców realizujących transakcje z wykorzystaniem split payment wyłączone są przepisy o solidarnej odpowiedzialności z nabywcą, karnych odsetek oraz sankcji VAT, gdy urząd skarbowy zakwestionuje wskazaną przez podatnika wysokość kwoty VAT do odliczenia. Sam mechanizm ma być nieskomplikowany do stosowania. Ma jedynie polegać na wskazaniu w komunikacie kwoty brutto i kwoty podatku VAT. Na podstawie tych informacji systemy bankowe mają automatycznie księgować płatność.


Ograniczenie dostępu do części środków pieniężnych.

Z drugiej strony, na co zwracają uwagę organizacje zrzeszające przedsiębiorców i część doradców podatkowych, stosowanie split payment może powodować ograniczenie dostępu do części środków pieniężnych, znajdujących się na koncie VAT. Na mocy wprowadzonych przepisów, środki z konta VAT będzie można wpłacać jedynie do urzędu skarbowego oraz wypłacać z nich kontrahentowi kwotę będącą równowartością VAT wynikającą z faktury. O zgodę na przekazanie środków na „zwykłe” konto trzeba wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego. Postanowienie udzielające zgody na przekazanie środków ma być wydane w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Ma jednocześnie określać wysokość przekazywanych środków. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł odmówić przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku istnienia zaległości podatkowych oraz uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego lub powstania zaległości podatkowej.

Współautor: Łukasz Porada

Podsumowując

Z jednej strony zatem korzyści dla przedsiębiorców są niepodważalne, ale jak podnoszą niektórzy, brak swobodnego dostępu do środków na koncie VAT może doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. Praktyka udzieli odpowiedzi na te pojawiające się pytania, niemniej prawidłowe stosowanie podzielonej płatności wymaga wszechstronnego podejścia i zaangażowania zarówno prawników, księgowych jak i innych osób zajmujących się rozliczaniem spółek.