kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.02.2021

Tagi:

Niepokojąca praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe regulacje na gruncie Kodeksu karnego wprowadzające zaostrzoną odpowiedzialność karną za tzw. przestępstwa fakturowe (art. 270a KK, art. 271a KK oraz art. 277a – 277d KK). W ostatnim czasie obserwujemy też zwiększoną liczbę nowo wszczynanych postępowań przygotowawczych oraz następnie kierowanych do sądów aktów oskarżenia na kanwie tych przepisów. Zastanówmy się jednak, czy zawsze takie działanie ma uzasadnienie w obowiązujących przepisach.

 

Czas popełnienia czynu

 

Jak ławo zauważyć sankcje przewidziane przez ustawodawcę w zakresie popełnienia tego rodzaju przestępstw są naprawdę dotkliwe. Nieraz będzie to nawet kara do 25 lat pozbawienia wolności. Pomimo tego, że przepisy te obowiązują dopiero od 1 marca 2017 r. bardzo często można spotkać się z sytuacją, gdy prowadzone postępowanie karne dotyczy okresu, jeszcze sprzed wejścia w życie tychże przepisów. Nie powoduje to jednak żadnych ograniczeń w zakresie stawianych podejrzanym zarzutów w odwołaniu się do ww. przepisów, co więcej z wykorzystaniem tych przepisów są również kierowane akty oskarżenia do sądów. Nikt jednak zdaje się nie zauważać podstawowej zasady obowiązującej w postępowaniu karnym tj. zasady lex retro non agit.

 

Zasada lex retro non agit

 

Zgodnie z pierwszym przepisem zawartym przez ustawodawcę w kodeksie karnym – odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Liczne, prowadzone postępowania przygotowawcze oraz sprawy toczące się przed sądami wskazują jednak, że przydałoby się sięgnięcie do fundamentów postępowania karnego. Przy uwzględnieniu tego stanowiska, które znajduje swoje potwierdzenie w literalnym brzmieniu art. 1 § 1 KK, nie można karać na gruncie art. 270a KK, art. 271a KK, czy też art. 277a – 277d KK sprawców czynów, które miały miejsce jeszcze przed penalizacją przez KK tychże zachowań.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że postępowanie karne, czy to na etapie postępowania przygotowawczego, czy też postępowania sądowego pełne jest różnego rodzaju pułapek, które łatwiej można zidentyfikować przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika/obrońcy. Jeśli mielibyście Państwo jakiekolwiek problemy na styku prawa podatkowego z prawem karnym zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy dołożą najwyższej staranności celem właściwego reprezentowania Państwa interesów.

Podsumowując

Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, powyższe zmiany są częścią Programu realizowanego obecnie przez Krajową Administrację Skarbową „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej”, których celem jest zmiana KAS prowadząca do wzrostu efektywności działania administracji skarbowej oraz poprawy zadowolenia jej klientów.

Zanim nastąpi jednak etap zadowolenia, warto sprawdzić, czy powyższe zmiany nie odnoszą się do Państwa firmy i czy, w szczególności, płacą Państwo podatki tam gdzie powinni. Jesteśmy pewni, że czas na wyjaśnianie zamieszania związanego z nieprawidłową właściwością urzędu skarbowego na pewno można spożytkować przyjemniej.